aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik rolnik

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rolnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej:

a) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej,

b) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej,

c) prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,

d) prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych;

2) w zakresie kwalifikacji ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej:

a) organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej,

b) organizowania i nadzorowania produkcji zwierzęcej.

Dodatkowe umiejętności zawodowe

Przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B uczeń powinien być przygotowany do:
1) stosowania przepisów prawa dotyczących ruchu drogowego w zakresie prawa jazdy kategorii B;
2) prowadzenia i obsługi pojazdu samochodowego;
3) przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B.

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik agrobiznesu po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.


Komentarze
Ostatnie:
12.09.2021 15:05
Dodał(a): ~Tomek
super

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności