aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik mechanik

Dla zawodu technik mechanik określono trzy podstawy programowe z wyodrębnionymi kwalifikacjami:

I. MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń oraz MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń;

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń:

a) montowania maszyn i urządzeń;

b) obsługiwania maszyn i urządzeń;

c) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.

2) w zakresie kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń:

a) organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;

b) nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.


II. MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających oraz MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń;

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających:

a) przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,

b) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną,

c) wykonywania obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją technologiczną;

2) w zakresie kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń:

a) organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,

b) nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.


III. MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi:

a) wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej,

b) wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej,

c) wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

d) naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

2) w zakresie kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń:

a) organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,

b) nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

I. MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń oraz MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń:

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

MEC.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

MEC.03.2. Podstawy obróbki ręcznej i maszynowej oraz montażu

90

MEC.03.3. Obsługa maszyn i urządzeń

300

MEC.03.4. Montaż maszyn i urządzeń

390

MEC.03.5. Język obcy zawodowy

30

Razem

840

MEC.03.6. Kompetencje personalne i społeczne


MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

MEC.09.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

MEC.09.2. Podstawy obróbki ręcznej i mechanicznej oraz montażu

90

MEC.09.3. Podstawy procesów produkcyjnych

90

MEC.09.4. Organizowanie procesów technologicznych obróbki i montażu i demontażu części maszyn i urządzeń

120

MEC.09.5. Nadzorowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

120

MEC.09.6. Język obcy zawodowy

30

Razem

390+90

MEC.09.7. Kompetencje personalne i społeczne

MEC.09.8. Organizacja pracy małych zespołów


II. MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających oraz MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń:


MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

MEC.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

MEC.05.2. Podstawy obróbki ręcznej i maszynowej oraz montażu

90

MEC.05.3. Przygotowywanie obrabiarek skrawających do obróbki

180

MEC.05.4. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających

270

MEC.05.5. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach skrawających sterowanych numerycznie

240

MEC.05.6. Język obcy zawodowy

30

Razem

840

MEC.05.7. Kompetencje personalne i społeczneMEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

MEC.09.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

MEC.09.2. Podstawy obróbki ręcznej i mechanicznej oraz montażu

90

MEC.09.3. Podstawy procesów produkcyjnych

90

MEC.09.4. Organizowanie procesów technologicznych obróbki i montażu i demontażu części maszyn i urządzeń

120

MEC.09.5. Nadzorowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

120

MEC.09.6. Język obcy zawodowy

30

Razem

390+90

MEC.09.7. Kompetencje personalne i społeczne

MEC.09.8. Organizacja pracy małych zespołówIII. MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

MEC.08.1.Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

MEC.08.2.Podstawy obróbki ręcznej i maszynowej oraz montażu

90

MEC.08.3.Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej

180

MEC.08.4.Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej

180

MEC.08.5.Wykonywanie połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

180

MEC.08.6.Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

150

MEC.08.7.Język obcy zawodowy

30

Razem

840

MEC.08.8.Kompetencje personalne i społeczne


MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

MEC.09.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

MEC.09.2. Podstawy obróbki ręcznej i mechanicznej oraz montażu

90

MEC.09.3. Podstawy procesów produkcyjnych

90

MEC.09.4. Organizowanie procesów technologicznych obróbki i montażu i demontażu części maszyn i urządzeń

120

MEC.09.5. Nadzorowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

120

MEC.09.6. Język obcy zawodowy

30

Razem

390+90

MEC.09.7. Kompetencje personalne i społeczne

MEC.09.8. Organizacja pracy małych zespołów


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności