aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik górnictwa otworowego

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik górnictwa otworowego powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji GIW.01. Eksploatacja otworowa złóż:

a) obsługiwania odwiertów do eksploatacji kopalin oraz podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji i składowania odpadów,

b) prowadzenia procesów przygotowania kopalin do transportu,

c) magazynowania i transportu kopalin,

d) obróbki i rekonstrukcji odwiertów eksploatacyjnych oraz prowadzenia procesów intensyfikacji wydobycia;

2) w zakresie kwalifikacji GIW.08. Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż:

a) organizowania i nadzorowania racjonalnej eksploatacji złóż kopalin wydobywanych metodą otworową,

b) prowadzenia dokumentacji zakładu górnictwa otworowego.


Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

GIW.01. Eksploatacja otworowa złóż

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

GIW.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

GIW.01.2. Podstawy górnictwa otworowego

210

GIW.01.3. Obsługiwanie odwiertów oraz maszyn i urządzeń do eksploatacji złóż oraz bezzbiornikowego magazynowania substancji i składowania odpadów

240

GIW.01.4. Obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach przygotowania kopalin do transportu

240

GIW.01.5. Obsługiwanie zbiorników magazynowych oraz maszyn i urządzeń do transportu kopalin

140

GIW.01.6. Język obcy zawodowy

30

Razem

890

GIW.01.7. Kompetencje personalne i społeczne


GIW.08.Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

GIW.08.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

GIW.08.2. Podstawy górnictwa otworowego3*

210

GIW.08.3. Organizowanie i prowadzenie obsługi odwiertów eksploatacyjnych złóż oraz maszyn i urządzeń do eksploatacji

90

GIW.08.4. Organizowanie i prowadzenie procesów oczyszczania kopalin wydobywanych metodą otworową

90

GIW.08.5. Prowadzenie magazynowania i transportu kopalin wydobywanych metodą otworową

60

GIW.08.6. Wykonywanie pomiarów wgłębnych oraz pomiarów właściwości fizykochemicznych kopalin wydobywanych metodą otworową

90

GIW.08.7. Język obcy zawodowy

30

Razem

390+210

GIW.08.8. Kompetencje personalne i społeczne

GIW.08.9. Organizacja pracy małych zespołów


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności