aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik fotografii i multimediów

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik fotografii i multimediów powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu:
a) przygotowania planu zdjęciowego,
b) rejestrowania obrazu,
c) obróbki i publikowania obrazu;

2) w zakresie kwalifikacji AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych:
a) przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych,
b) wykonywania i publikowania projektów multimedialnych.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu


Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

AUD.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

AUD.02.2. Podstawy fotografii

100

AUD.02.3. Rejestracja obrazu

430

AUD.02.4. Obróbka i publikacja obrazu

270

AUD.02.5. Język obcy zawodowy

30

Razem

860

AUD.02.6. Kompetencje personalne i społeczne
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych


Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

AUD.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

AUD.05.2. Podstawy fotografii

100

AUD.05.3. Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych i multimedialnych

210

AUD.05.4. Wykonywanie i publikacja projektów graficznych multimedialnych

155

AUD.05.5. Język obcy zawodowy

30

Razem

425+100

AUD.05.6. Kompetencje personalne i społeczne

AUD.05.7. Organizacja pracy małych zespołówKomentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności