aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Cieśla

symbol cyfrowy zawodu: 711501

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie cieśla powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.02. Wykonywanie robót ciesielskich:
1) przygotowania elementów z drewna oraz materiałów drzewnych do montażu;
2) wykonywania konstrukcji drewnianych;
3) wykonywania deskowań i form elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz deskowań systemowych;
4) wykonywania napraw, renowacji i rozbiórki konstrukcji drewnianych.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

BUD.02. Wykonywanie robót ciesielskich

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

BUD.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

BUD.02.2. Podstawy budownictwa w robotach ciesielskich

120

BUD.02.3. Wykonywanie konstrukcji drewnianych

510

BUD.02.4. Wykonywanie form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych oraz deskowań systemowych

330

BUD.02.5. Wykonywanie napraw, renowacji i rozbiórek konstrukcji drewnianych

210

BUD.02.6. Język obcy zawodowy

30

Razem

1230

BUD.02.7. Kompetencje personalne i społeczne


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności