aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie górnik odkrywkowej eksploatacji złóż powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji GIW.03 .Eksploatacja złóż metodą odkrywkową:

1) wykonywania robót związanych z udostępnieniem i urabianiem złoża;

2) wykonywania robót związanych z transportem, zwałowaniem nadkładu i składowaniem kopaliny;

3) wykonywania robót związanych z przeróbką mechaniczną kopalin wydobywanych metodą odkrywkową;

4) wykonywania robót związanych z odwadnianiem wyrobisk i zwałowisk;

5) wykonywania robót związanych z rekultywacją terenów pogórniczych i ochroną środowiska.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

GIW.03. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową


Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

GIW.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

GIW.03.2. Podstawy techniki w górnictwie odkrywkowym

90

GIW.03.3. Podstawy górnictwa odkrywkowego

60

GIW.03.4. Udostępnienie i urabianie złoża

240

GIW.03.5. Transport nadkładu i kopaliny

150

GIW.03.6. Zwałowanie, składowanie i rekultywacja terenów pogórniczych

90

GIW.03.7. Przeróbka mechaniczna kopalin

90

GIW.03.8. Język obcy zawodowy

30

Razem

780

GIW.03.9. Kompetencje personalne i społeczne

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie górnik odkrywkowej eksploatacji złóż po potwierdzeniu kwalifikacji w zakresie kwalifikacji GIW.03. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik górnictwa odkrywkowego po potwierdzeniu kwalifikacji GIW.07. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności