Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Operator maszyn i urządzeń przeróbczych

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator maszyn i urządzeń przeróbczych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji GIW.05. Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin:

1) prowadzenia procesu klasyfikacji i rozdrabniania kopalin stałych;

2) prowadzenia procesu wzbogacania kopalin stałych;

3) prowadzenia procesów oczyszczania wód obiegowych, zagęszczania i odwadniania mułów oraz suszenia i przeróbki osadów;

4) prowadzenia procesów magazynowania i załadunku produktów przeróbki kopalin stałych.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

GIW.05. Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

GIW.05.1.Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

GIW.05.2. Podstawy przeróbki kopalin stałych

90

GIW.05.3. Użytkowanie maszyn i urządzeń przeróbczych

420

GIW.05.4. Prowadzenie procesów technologicznych w zakładzie przeróbczym

210

GIW.05.5. Język obcy zawodowy

30

Razem

780

GIW.05.6. Kompetencje personalne i społeczne

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator maszyn i urządzeń przeróbczych, po potwierdzeniu kwalifikacji GIW.05. Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik przeróbki kopalin stałych, po potwierdzeniu kwalifikacji GIW. 11. Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.

INFORMACJE, OGŁOSZENIA
Viessmann-220_1.gif
Polityka Prywatności