aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Tabela - zawody i odpowiadające im kwalifikacje, formuła 2019 - wg nazwy zawodu (A-Z)

Zawód Kwalifikacja zawodowa Oznaczenie kwalifikacji
Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej Przygotowanie i organizacja produkcji audiowizualnej AUD.01.
Asystent osoby niepełnosprawnej Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej SPO.01.
Asystentka stomatologiczna Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy MED.01.
Automatyk Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej ELM.01.
Betoniarz-zbrojarz Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich BUD.01.
Blacharz Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowych MEC.01.
Blacharz samochodowy Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych MOT.01.
Cieśla Wykonywanie robót ciesielskich BUD.02.
Cukiernik Produkcja wyrobów cukierniczych SPC.01.
Dekarz Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich BUD.03.
Drukarz fleksograficzny Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych PGF.01.
Drukarz offsetowy Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych PGF.02.
Elektromechanik Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych ELE.01.
Elektromechanik pojazdów samochodowych Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych MOT.02.
Elektronik Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych ELM.02.
Elektryk Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych ELE.02.
Florysta Wykonywanie kompozycji florystycznych OGR.01.
Fotograf Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu AUD.02.
Fryzjer Wykonywanie usług fryzjerskich FRK.01.
Garbarz skór Wyprawianie skór MOD.01.
Górnik eksploatacji otworowej Eksploatacja otworowa złóż GIW.01.
Górnik eksploatacji podziemnej Eksploatacja podziemna złóż GIW.02.
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż Eksploatacja złóż metodą odkrywkową GIW.03.
Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny GIW.04.
Higienistka stomatologiczna Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia MED.02.
Jeździec Jeździectwo i trening koni ROL.01.
Kaletnik Wykonywanie i renowacja wyrobów kaletniczych MOD.02.
Kamieniarz Wykonywanie robót kamieniarskich BUD.04.
Kelner Wykonywanie usług kelnerskich HGT.01.
Kierowca mechanik Eksploatacja środków transportu drogowego TDR.01.
Kominiarz Wykonywanie robót kominiarskich BUD.05.
Koszykarz-plecionkarz Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich DRM.01.
Kowal Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich MEC.02.
Krawiec Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych MOD.03.
Kucharz Przygotowanie i wydawanie dań HGT.02.
Kuśnierz Wykonywanie i renowacja wyrobów kuśnierskich MOD.04.
Lakiernik samochodowy Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych MOT.03.
Magazynier-logistyk Obsługa magazynów SPL.01.
Mechanik motocyklowy Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych MOT.04.
Mechanik pojazdów kolejowych Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowych TKO.09.
Mechanik pojazdów samochodowych Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych MOT.05.
Mechanik precyzyjny Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych MEP.01.
Mechanik-monter maszyn i urządzeń Montaż i obsługa maszyn i urządzeń MEC.03.
Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego DRM.02.
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie ROL.02.
Mechatronik Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych ELM.03.
Modelarz odlewniczy Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego MTL.01.
Monter budownictwa wodnego Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych TWO.01.
Monter izolacji budowlanych Wykonywanie izolacji budowlanych BUD.06.
Monter izolacji przemysłowych Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nośnych oraz izolacji przemysłowych BUD.07.
Monter jachtów i łodzi Montaż konstrukcji i wyposażenia jachtów i łodzi TWO.02.
Monter kadłubów jednostek pływających Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających TWO.03.
Monter konstrukcji budowlanych Montaż konstrukcji budowlanych BUD.08.
Monter nawierzchni kolejowej Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i podtorza TKO.01.
Monter sieci i instalacji sanitarnych Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych BUD.09.
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich INF.01.
Monter stolarki budowlanej Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej BUD.10.
Monter systemów rurociągowych Montaż systemów rurociągowych MEC.04.
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych BUD.11.
Murarz-tynkarz Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich BUD.12.
Obuwnik Wytwarzanie obuwia MOD.05.
Ogrodnik Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych OGR.02.
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych CHM.01.
Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych BUD.13.
Operator maszyn i urządzeń odlewniczych Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych MTL.02.
Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego MTL.03.
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń SPC.02.
Operator maszyn i urządzeń przeróbczych Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin GIW.05.
Operator maszyn leśnych Obsługa maszyn stosowanych w gospodarce leśnei LES.01.
Operator maszyn w przemyśle włókienniczym Wytwarzanie i wykończanie wyrobów włókienniczych MOD.06.
Operator obrabiarek skrawających Użytkowanie obrabiarek skrawających MEC.05.
Operator procesów introligatorskich Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych PGF.03.
Operator urządzeń przemysłu ceramicznego Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego CES.01.
Operator urządzeń przemysłu chemicznego Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego CHM.02.
Operator urządzeń przemysłu szklarskiego Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego CES.02.
Opiekun medyczny Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej MED.03.
Opiekun osoby starszej Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej SPO.02.
Opiekun w domu pomocy społecznej Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej SPO.03.
Opiekunka dziecięca Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka SPO.04.
Opiekunka środowiskowa Świadczenie usług opiekuńczych SPO.05.
Optyk-mechanik Montaż i naprawa elementów i układów optycznych MEP.02.
Ortoptystka Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki MED.04.
Piekarz Produkcja wyrobów piekarskich SPC.03.
Pracownik obsługi hotelowej Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie HGT.03.
Pracownik pomocniczy fryzjera Wykonywanie fryzjerskich prac pomocniczych FRK.02.
Pracownik pomocniczy gastronomii Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne HGT.04.
Pracownik pomocniczy krawca Wykonywanie prostych wyrobów odzieżowych MOD.07.
Pracownik pomocniczy mechanika Montaż i obsługa prostych elementów maszyn i urządzeń MEC.06.
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie HGT.05.
Pracownik pomocniczy stolarza Wytwarzanie prostych wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych DRM.03.
Pracownik pomocniczy ślusarza Wykonywanie i naprawa elementów wyrobów oraz prostych części maszyn, urządzeń i narzędzi MEC.07.
Protetyk słuchu Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu MED.05.
Przetwórca mięsa Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych SPC.04.
Przetwórca ryb Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych SPC.05.
Pszczelarz Prowadzenie produkcji pszczelarskiej ROL.03.
Rękodzielnik wyrobów włókienniczych Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych MOD.08.
Rolnik Prowadzenie produkcji rolniczej ROL.04.
Rybak śródlądowy Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz rybackie użytkowanie wód śródlądowych RYB.01.
Sprzedawca Prowadzenie sprzedaży HAN.01.
Stolarz Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych DRM.04.
Ślusarz Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi MEC.08.
Tapicer Wykonywanie wyrobów tapicerowanych DRM.05.
Technik administracji Obsługa klienta w jednostkach administracji EKA.01.
Technik agrobiznesu Prowadzenie produkcji rolniczej ROL.04.
Technik agrobiznesu Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie ROL.05.
Technik analityk Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych CHM.03.
Technik analityk Wykonywanie badań analitycznych CHM.04.
Technik architektury krajobrazu Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu OGR.03.
Technik architektury krajobrazu Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu OGR.04.
Technik archiwista Organizacja i prowadzenie archiwum EKA.02.
Technik archiwista Opracowywanie materiałów archiwalnych EKA.03.
Technik automatyk Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej ELM.01.
Technik automatyk Eksploatacja układów automatyki przemysłowej ELM.04.
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym TKO.02.
Technik awionik Wykonywanie obsługi technicznej wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych TLO.01.
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy BPO.01.
Technik budownictwa Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich BUD.01.
Technik budownictwa Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów BUD.14.
Technik budownictwa kolejowego Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych TKO.03.
Technik budownictwa kolejowego Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania TKO.04.
Technik budownictwa wodnego Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych TWO.01.
Technik budownictwa wodnego Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych TWO.04.
Technik budowy dróg Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów BUD.15.
Technik budowy i strojenia fortepianów i pianin Budowa i renowacja fortepianów i pianin AUD.03.
Technik budowy i strojenia fortepianów i pianin Strojenie i korekta fortepianów i pianin AUD.04.
Technik budowy jednostek pływających Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających TWO.03.
Technik budowy jednostek pływających Organizacja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek pływających TWO.05.
Technik ceramik Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego CES.01.
Technik ceramik Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym CES.03.
Technik ceramik Zdobienie wyrobów ceramicznych CES.05.
Technik chłodnictwa i klimatyzacji Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła ELE.03.
Technik chłodnictwa i klimatyzacji Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła ELE.04.
Technik dentystyczny Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy MED.06.
Technik ekonomista Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej EKA.04.
Technik ekonomista Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych EKA.05.
Technik eksploatacji portów i terminali Obsługa podróżnych w portach i terminalach SPL.02.
Technik eksploatacji portów i terminali Obsługa ładunków w portach i terminalach SPL.03.
Technik elektroenergetyk transportu szynowego Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej TKO.05.
Technik elektroenergetyk transportu szynowego Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego TKO.06.
Technik elektronik Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych ELM.02.
Technik elektronik Eksploatacja urządzeń elektronicznych ELM.05.
Technik elektroniki i informatyki medycznej Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej MED.07.
Technik elektroradiolog Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii MED.08.
Technik elektryk Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych ELE.02.
Technik elektryk Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych ELE.05.
Technik energetyk Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych ELE.06.
Technik energetyk Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych ELE.07.
Technik farmaceutyczny Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa MED.09.
Technik fotografii i multimediów Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu AUD.02.
Technik fotografii i multimediów Realizacja projektów graficznych i multimedialnych AUD.05.
Technik garbarz Wyprawianie skór MOD.01.
Technik garbarz Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór MOD.09.
Technik gazownictwa Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz BUD.16.
Technik gazownictwa Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych BUD.17.
Technik geodeta Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów. BUD.18.
Technik geodeta Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami. BUD.19.
Technik geolog Wykonywanie prac geologicznych GIW.06.
Technik górnictwa odkrywkowego Eksploatacja złóż metodą odkrywkową GIW.03.
Technik górnictwa odkrywkowego Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową GIW.07.
Technik górnictwa otworowego Eksploatacja otworowa złóż GIW.01.
Technik górnictwa otworowego Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż GIW.08.
Technik górnictwa podziemnego Eksploatacja podziemna złóż GIW.02.
Technik górnictwa podziemnego Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż GIW.09.
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych PGF.04.
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej Drukowanie cyfrowe i obróbka druków PGF.05.
Technik handlowiec Prowadzenie sprzedaży HAN.01.
Technik handlowiec Prowadzenie działań handlowych HAN.02.
Technik hodowca koni Jeździectwo i trening koni ROL.01.
Technik hodowca koni Organizacja chowu i hodowli koni ROL.06.
Technik hodowca koni Szkolenie i użytkowanie koni ROL.07.
Technik hotelarstwa Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie HGT.03.
Technik hotelarstwa Realizacja usług w recepcji HGT.06.
Technik informatyk Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych INF.02.
Technik informatyk Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych INF.03.
Technik inżynierii sanitarnej Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych BUD.20.
Technik inżynierii środowiska i melioracji Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska BUD.21.
Technik inżynierii środowiska i melioracji Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych BUD.22.
Technik księgarstwa Prowadzenie sprzedaży HAN.01.
Technik księgarstwa Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej HAN.03.
Technik leśnik Gospodarowanie zasobami leśnymi LES.02.
Technik logistyk Obsługa magazynów SPL.01.
Technik logistyk Organizacja transportu SPL.04.
Technik lotniskowych służb operacyjnych Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej TLO.02.
Technik masażysta Świadczenie usług w zakresie masażu MED.10.
Technik mechanik Montaż i obsługa maszyn i urządzeń MEC.03.
Technik mechanik Użytkowanie obrabiarek skrawających MEC.05.
Technik mechanik Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi MEC.08.
Technik mechanik Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń MEC.09.
Technik mechanik lotniczy Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych TLO.03.
Technik mechanik okrętowy Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych TWO.06.
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie ROL.02.
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie ROL.08.
Technik mechatronik Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych ELM.03.
Technik mechatronik Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych ELM.06.
Technik nawigator morski Pełnienie wachty morskiej i portowej TWO.07.
Technik obuwnik Wytwarzanie obuwia MOD.05.
Technik obuwnik Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia MOD.10.
Technik ochrony fizycznej osób i mienia Ochrona osób i mienia BPO.02.
Technik ochrony środowiska Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska CHM.05.
Technik odlewnik Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego MTL.01.
Technik odlewnik Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych MTL.02.
Technik odlewnik Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego MTL.04.
Technik ogrodnik Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych OGR.02.
Technik ogrodnik Planowanie i organizacja prac ogrodniczych OGR.05.
Technik optyk Montaż i naprawa elementów i układów optycznych MEP.02.
Technik optyk Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych MEP.03.
Technik organizacji turystyki Przygotowanie imprez i usług turystycznych HGT.07.
Technik organizacji turystyki Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych HGT.08.
Technik ortopeda Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych MED.11.
Technik papiernictwa Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych DRM.06.
Technik papiernictwa Przetwórstwo wytworów papierniczych DRM.07.
Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny GIW.04.
Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej kopalin innych niż węgiel kamienny GIW.10.
Technik pojazdów kolejowych Eksploatacja i utrzymanie pojazdów kolejowych TKO.10.
Technik pojazdów samochodowych Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych MOT.02.
Technik pojazdów samochodowych Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych MOT.05.
Technik pojazdów samochodowych Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych MOT.06.
Technik pożarnictwa Wykonywanie działań ratowniczych BPO.03.
Technik pożarnictwa Zarządzanie działaniami ratowniczymi BPO.04.
Technik prac biurowych Wykonywanie prac biurowych EKA.06.
Technik procesów drukowania Realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych PGF.01.
Technik procesów drukowania Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych PGF.02.
Technik procesów drukowania Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej PGF.06.
Technik procesów introligatorskich Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych PGF.03.
Technik procesów introligatorskich Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej PGF.06.
Technik programista Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych INF.03.
Technik programista Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji INF.04.
Technik przemysłu metalurgicznego Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego MTL.03.
Technik przemysłu metalurgicznego Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych MTL.05.
Technik przemysłu mody Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych MOD.03.
Technik przemysłu mody Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych MOD.11.
Technik przeróbki kopalin stałych Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin GIW.05.
Technik przeróbki kopalin stałych Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych GIW.11.
Technik przetwórstwa mleczarskiego Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń SPC.02.
Technik przetwórstwa mleczarskiego Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich SPC.06.
Technik pszczelarz Prowadzenie produkcji pszczelarskiej ROL.03.
Technik pszczelarz Organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej ROL.09.
Technik rachunkowości Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych EKA.05.
Technik rachunkowości Prowadzenie rachunkowości EKA.07.
Technik realizacji nagłośnień Obsługa sceny AUD.06.
Technik realizacji nagłośnień Realizacja nagłośnień AUD.07.
Technik realizacji nagrań Montaż dźwięku AUD.08.
Technik realizacji nagrań Realizacja nagrań dźwiękowych AUD.09.
Technik reklamy Wykonywanie przekazu reklamowego PGF.07.
Technik reklamy Zarządzanie kampania reklamowa PGF.08.
Technik renowacji elementów architektury Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych BUD.23.
Technik renowacji elementów architektury Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury BUD.24.
Technik robót wykończeniowych w budownictwie Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie BUD.25.
Technik rolnik Prowadzenie produkcji rolniczej ROL.04.
Technik rolnik Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej ROL.10.
Technik rybactwa śródlądowego Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz rybackie użytkowanie wód śródlądowych RYB.01.
Technik rybactwa śródlądowego Organizacja prac rybackich w akwakulturze i w rybackim użytkowaniu wód śródlądowych RYB.02.
Technik rybołówstwa morskiego Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim RYB.03.
Technik spawalnictwa Montaż i obsługa maszyn i urządzeń MEC.03.
Technik spawalnictwa Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi MEC.08.
Technik spawalnictwa Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych MEC.10.
Technik spawalnictwa Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających TWO.03.
Technik spedytor Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów SPL.05.
Technik sterylizacji medycznej Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych MED.12.
Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej INF.05.
Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych INF.06.
Technik technologii chemicznej Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego CHM.02.
Technik technologii chemicznej Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym CHM.06.
Technik technologii drewna Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych DRM.04.
Technik technologii drewna Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych DRM.08.
Technik technologii szkła Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego CES.02.
Technik technologii szkła Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła CES.04.
Technik technologii wyrobów skórzanych Wykonywanie i renowacja wyrobów kaletniczych MOD.02.
Technik technologii wyrobów skórzanych Wykonywanie i renowacja wyrobów kuśnierskich MOD.04.
Technik technologii wyrobów skórzanych Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych MOD.12.
Technik technologii żywności Produkcja wyrobów cukierniczych SPC.01.
Technik technologii żywności Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń SPC.02.
Technik technologii żywności Produkcja wyrobów piekarskich SPC.03.
Technik technologii żywności Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych SPC.04.
Technik technologii żywności Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych SPC.05.
Technik technologii żywności Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych SPC.07.
Technik teleinformatyk Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi INF.07.
Technik teleinformatyk Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi INF.08.
Technik telekomunikacji Montaż i utrzymanie torów telekomunikacyjnych oraz urządzeń abonenckich INF.01.
Technik telekomunikacji Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych INF.09.
Technik transportu drogowego Eksploatacja środków transportu drogowego TDR.01.
Technik transportu drogowego Organizacja przewozu środkami transportu drogowego TDR.02.
Technik transportu kolejowego Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów TKO.07.
Technik transportu kolejowego Planowanie i realizacja przewozów kolejowych TKO.08.
Technik turystyki na obszarach wiejskich Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich HGT.09.
Technik turystyki na obszarach wiejskich Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego HGT.10.
Technik tyfloinformatyk Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową INF.10.
Technik urządzeń dźwigowych Montaż urządzeń dźwigowych ELE.08.
Technik urządzeń dźwigowych Obsługa i konserwacja urządzeń dźwigowych ELE.09.
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ELE.10.
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ELE.11.
Technik usług fryzjerskich Wykonywanie usług fryzjerskich FRK.01.
Technik usług fryzjerskich Projektowanie i wykonywanie fryzur FRK.03.
Technik usług kelnerskich Wykonywanie usług kelnerskich HGT.01.
Technik usług kelnerskich Organizacja usług gastronomicznych HGT.11.
Technik usług kosmetycznych Wykonywanie zabiegów kosmetycznych FRK.04.
Technik usług pocztowych i finansowych Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych EKA.08.
Technik weterynarii Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt ROL.11.
Technik weterynarii Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych ROL.12.
Technik wiertnik Wykonywanie prac wiertniczych GIW.12.
Technik wiertnik Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych GIW.13.
Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych MOD.08.
Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych MOD.13.
Technik włókiennik Wytwarzanie i wykończanie wyrobów włókienniczych MOD.06.
Technik włókiennik Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykończania wyrobów włókienniczych MOD.14.
Technik żeglugi śródlądowej Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych TWO.08.
Technik żeglugi śródlądowej Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych TWO.09.
Technik żywienia i usług gastronomicznych Przygotowanie i wydawanie dań HGT.02.
Technik żywienia i usług gastronomicznych Organizacja żywienia i usług gastronomicznych HGT.12.
Terapeuta zajęciowy Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej MED.13.
Wiertacz Wykonywanie prac wiertniczych GIW.12.
Zdobnik ceramiki Zdobienie wyrobów ceramicznych CES.05.
Zdun Wykonywanie robót zduńskich BUD.26.
Zegarmistrz Naprawa zegarów i zegarków MEP.04.
Złotnik-jubiler Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich MEP.05.
Polityka Prywatności