aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik ekonomista

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej:

a) stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności,

b) prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej,

c) prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,

d) gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku,

e) sporządzania biznesplanu;

2) w zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:

a) prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,

b) sporządzania dokumentacji kadrowej,

c) prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,

d) rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

e) prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,

f) prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,

g) prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.


Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

EKA.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

EKA.04.2. Podstawy ekonomii i statystyki

150

EKA.04.3. Stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności jednostki organizacyjnej

60

EKA.04.4. Wykonywanie prac biurowych

135

EKA.04.5. Gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych

210

EKA.04.6. Sporządzanie biznesplanu

90

EKA.04.7. Język obcy zawodowy

30

Razem

705

EKA.04.8. Kompetencje personalne i społeczne

EKA.04.9. Organizacja pracy małych zespołów


EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

EKA.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

EKA.05.2. Podstawy ekonomii i statystyki

150

EKA.05.3. Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń

240

EKA.05.4. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

240

EKA.05.5. Język obcy zawodowy

30

Razem

540+150

EKA.05.6. Kompetencje personalne i społeczne

EKA.05.7. Organizacja pracy małych zespołów


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności