Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Pracownik pomocniczy stolarza

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy stolarza powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji DRM.03. Wytwarzanie prostych wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych:

1) wykonywania prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy dla prostych czynności stolarskich;

2) wykonywania prostych wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych;

3) wykonywania prac pomocniczych w zakładzie świadczącym usługi stolarskie;

4) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą klientów w zakładzie przetwórstwa drzewnego;

5) wykonywania prostych prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;

6) wykonywania prostych napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

DRM.03. Wytwarzanie prostych wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

DRM.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

32

DRM.03.2. Podstawy stolarstwa w pracach prac pomocniczych

224

DRM.03.3. Wykonywanie prostych wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

864

DRM.03.4. Wykonywanie prac związanych z przygotowaniem maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie

96

DRM.03.5. Wykonywanie napraw i renowacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

64

DRM.03.6. Język obcy zawodowy

32

Razem

1312

DRM.03.7. Kompetencje personalne i społeczne


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności