aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik archiwista

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik archiwista powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum:

a) gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego,

b) ewidencjonowania dokumentacji aktowej,

c) brakowania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania,

d) przekazywania dokumentacji do archiwum państwowego;

2) w zakresie kwalifikacji EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych:

a) opracowywania i zabezpieczania dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej,

b) opracowywania dokumentacji audiowizualnej,

c) gromadzenia dokumentacji na nośnikach elektronicznych.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

EKA.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

32

EKA.02.2. Podstawy prowadzenia archiwum

48

EKA.02.3. Organizowanie archiwum

160

EKA.02.4. Prowadzenie archiwum

192

EKA.02.5. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego

128

EKA.02.6. Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej

128

EKA.02.7. Język obcy zawodowy

64

Razem

752

EKA.02.8. Kompetencje personalne i społeczne

EKA.02.9. Organizacja pracy małych zespołów


EKA.03.Opracowywanie materiałów archiwalnych

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

EKA.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

32

EKA.03.2. Podstawy prowadzenia archiwum

48

EKA.03.3 Opracowywanie dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno- kartograficznej

160

EKA.03.4. Opracowywanie dokumentacji audiowizualnej

128

EKA.03.5. Gromadzenie dokumentacji na informatycznych nośnikach danych

160

EKA.03.6. Język obcy zawodowy

64

Razem

544+48

EKA.03.7. Kompetencje personalne i społeczne

EKA.03.8. Organizacja pracy małych zespołów


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności