aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Monter systemów rurociągowych

Tag: monter
symbol cyfrowy zawodu: 712613

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter systemów rurociągowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MEC.04. Montaż systemów rurociągowych:

1) wykonywania ręcznej i mechanicznej obróbki rur;

2) wykonywania prefabrykowanych elementów rurociągowych;

3) wykonywania montażu systemów rurociągowych;

4) wykonywania prób ciśnieniowych systemów rurociągowych;

5) wykonywania robót związanych z konserwacją oraz naprawą systemów rurociągowych.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

MEC.04. Montaż systemów rurociągowych

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

MEC.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

MEC.04.2. Podstawy montażu systemów rurociągowych

210

MEC.04.3. Podstawy budownictwa i robót konstrukcyjno-budowlanych

160

MEC.04.4. Wykonywanie ręcznej i mechanicznej obróbki rur

270

MEC.04.5. Wykonywanie prefabrykowanych elementów rurociągów

270

MEC.04.6. Wykonywanie montażu systemów rurociągowych

270

MEC.04.7. Język obcy zawodowy

30

Razem

1240

MEC.04.8. Kompetencje personalne i społeczne


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności