aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik górnictwa podziemnego

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik górnictwa podziemnego powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji GIW.02. Eksploatacja podziemna złóż:

a) wykonywania robót związanych z drążeniem, utrzymaniem i likwidacją podziemnych wyrobisk górniczych,

b) wykonywania robót związanych z wydobywaniem złóż,

c) wykonywania robót związanych z wentylacją i klimatyzacją podziemnych wyrobisk górniczych,

d) wykonywania robót związanych z rozpoznawaniem, zwalczaniem i profilaktyką zagrożeń w podziemnych zakładach górniczych;

2) w zakresie kwalifikacji: GIW.09. Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż:

a) wykonywania czynności związanych z organizacją i prowadzeniem robót górniczych,

b) wykonywania czynności związanych z organizowaniem profilaktyki i usuwaniem zagrożeń w podziemnych zakładach górniczych.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

GIW.02. Eksploatacja podziemna złóż


Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

GIW.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

GIW.02.2. Podstawy techniki w górnictwie podziemnym

120

GIW.02.3. Podstawy górnictwa podziemnego

120

GIW.02.4. Rozpoznawanie, zwalczanie i profilaktyka zagrożeń oraz specjalistyczne zabezpieczenie przeciwpożarowe w podziemnych zakładach górniczych

60

GIW.02.5. Drążenie, utrzymanie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych

240

GIW.02.6. Wydobywanie kopalin

120

GIW.02.7. Wykonywanie robót związanych z wentylacją i klimatyzacją w podziemnych zakładach górniczych

80

GIW.02.8. Język obcy zawodowy

30

Razem

800

GIW.02.9. Kompetencje personalne i społeczne


GIW.09. Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż


Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

GIW.09.1.Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

GIW.09.2. Podstawy techniki w górnictwie podziemnym

120

GIW.09.3. Organizowanie i prowadzenie robót górniczych

200

GIW.09.4. Organizowanie profilaktyki i usuwanie zagrożeń w podziemnych zakładach górniczych

180

GIW.09.5. Język obcy zawodowy

30

Razem

440+120

GIW.09.6. Kompetencje personalne i społeczne

GIW.09.7. Organizacja pracy małych zespołów


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności