Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

symbol cyfrowy zawodu: 723310

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń:

1) montowania maszyn i urządzeń;

2) obsługiwania maszyn i urządzeń;

3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

MEC.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

MEC.03.2. Podstawy obróbki ręcznej i maszynowej oraz montażu

90

MEC.03.3. Obsługa maszyn i urządzeń

300

MEC.03.4. Montaż maszyn i urządzeń

390

MEC.03.5. Język obcy zawodowy

30

Razem

840

MEC.03.6. Kompetencje personalne i społeczne

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik-monter-maszyn i urządzeń po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji MEC. 09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności