aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik budowy i strojenia fortepianów i pianin

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budowy i strojenia fortepianów i pianin powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji AUD.03. Budowa i renowacja fortepianów i pianin:
a) wykonania zespołów i podzespołów fortepianów i pianin,
b) renowacji i naprawy elementów i podzespołów fortepianów i pianin,
c) regulacji zespołów i podzespołów fortepianów i pianin,
d) organizowania, kontrolowania, procesów budowy nowych i renowacji używanych fortepianów i pianin;

2) w zakresie kwalifikacji AUD.04. Strojenie i korekta fortepianów i pianin:
a) strojenia i intonacji fortepianów i pianin,
b) regulacji mechanizmów i podzespołów fortepianów i pianin,
c) utrzymywania fortepianów i pianin w sprawności muzycznej i technicznej.

Dodatkowe umiejętności zawodowe

Intonacja fortepianów i pianin

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności intonacja fortepianów i pianin uczeń powinien być przygotowany do:
1) wykonywania intonacji brzmienia fortepianów i pianin;
2) przeprowadzania kontroli artystycznej brzmienia instrumentu pod względem jego umiejscowienia w danym otoczeniu oraz zrealizowania potrzeb artystycznych pianisty.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

AUD.03. Budowa i renowacja fortepianów i pianin

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

AUD.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

AUD.03.2. Podstawy budowy i strojenia fortepianów i pianin

60

AUD.03.3. Umuzykalnienie

30

AUD.03.4. Wytwarzanie i naprawa zespołów i podzespołów fortepianów i pianin

60

AUD.03.5. Montaż zespołów i podzespołów fortepianów i pianin

60

AUD.03.6. Regulacja zespołów i podzespołów fortepianów i pianin

180

AUD.03.7. Naprawa zespołów i podzespołów fortepianów i pianin

150

AUD.03.8. Renowacja fortepianów i pianin

180

AUD.03.9. Język niemiecki zawodowy

30

Razem

780

AUD.03.10. Kompetencje personalne i społeczne

AUD.03.11. Organizacja pracy małych zespołów


AUD.04. Strojenie i korekta fortepianów i pianin

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

AUD.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

AUD.04.2. Podstawy budowy i strojenia fortepianów i pianin3)

60

AUD.04.3. Strojenie i intonacja fortepianów i pianin

180

AUD.04.4. Regulacja mechanizmów, klawiatury i zespołów fortepianów i pianin

120

AUD.04.5. Edukacja muzyczna

120

AUD.04.6. Język niemiecki zawodowy

30

Razem

480+60

AUD.04.7. Kompetencje personalne i społeczne

AUD.04.8. Organizacja pracy małych zespołów


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności