aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik renowacji elementów architektury

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik renowacji elementów architektury powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych:

a) wykonywania oraz renowacji sztukatorskich elementów architektury,

b) wykonywania oraz renowacji kamiennych elementów architektury;

2) w zakresie kwalifikacji BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury:

a) wykonywania renowacji murów nieotynkowanych i tynków,

b) wykonywania renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych,

c) organizowania i realizacji prac renowatorskich.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

BUD.23.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

BUD.23.2. Podstawy budownictwa i renowacji elementów architektury

200

BUD.23.3. Wykonywanie oraz renowacja sztukatorskich elementów architektury

200

BUD.23.4. Wykonywanie oraz renowacja kamiennych elementów architektury

290

BUD.23.5.Język obcy zawodowy

30

Razem

750

BUD.23.6. Kompetencje personalne i społeczne

BUD.23.7. Organizacja pracy małych zespołówBUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

BUD.24.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

BUD.24.2. Podstawy budownictwa i renowacji elementów architektury

200

BUD.24.3. Organizowanie i wykonywanie renowacji tynków

80

BUD.24.4. Organizowanie i wykonywanie renowacji powłok malarskich

80

BUD.24.5.Organizowanie i wykonywanie renowacji murów nieotynkowanych

80

BUD.24.6. Organizowanie i wykonywanie renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych

100

BUD.24.7. Język obcy zawodowy

30

Razem

400+200

BUD.24.8. Kompetencje personalne i społeczne

BUD.24.9. Organizacja pracy małych zespołów
Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności