aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik geodeta

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik geodeta powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów:
a) zakładania i pomiaru osnów pomiarowych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu,
b) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych,
c) wykonywania pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów;

2) w zakresie kwalifikacji BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami:
a) wznawiania znaków granicznych i wyznaczania punktów granicznych, wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości,
b) aktualizacji i modernizacji bazy danych katastru nieruchomości,
c) wprowadzania danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

BUD.18.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

BUD.18.2. Podstawy geodezji

130

BUD.18.3. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

350

BUD.18.4. Sporządzanie opracowań kartograficznych

90

BUD.18.5. Wykonywanie prac związanych z geodezyjną obsługą inwestycji budowlanych

300

BUD.18.6. Wykonywanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych

70

BUD.18.7. Język obcy zawodowy

30

Razem

1000

BUD.18.8. Kompetencje personalne i społeczne

BUD.18.9. Organizacja pracy małych zespołówBUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

BUD.19.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

10

BUD.19.2. Zakładanie, modernizacja i aktualizacja katastru nieruchomości

110

BUD.19.3. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami

210

BUD.19.4. Język obcy zawodowy

30

Razem

360

BUD.19.5. Kompetencje personalne i społeczne

BUD.19.6. Organizacja pracy małych zespołów
Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności