aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik rachunkowości

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:

a) prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,

b) sporządzania dokumentacj i kadrowej,

c) prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,

d) rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

e) prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,

f) prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,

g) prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego;

2) w zakresie kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości:

a) organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,

b) ewidencjonowania operacji gospodarczych,

c) przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,

d) wyceniania składników aktywów i pasywów,

e) ustalania wyniku finansowego,

f) sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,

g) prowadzenia analizy finansowej.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

EKA.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

EKA.05.2. Podstawy ekonomii i statystyki

150

EKA.05.3. Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń

240

EKA.05.4. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

240

EKA.05.5. Język obcy zawodowy

30

Razem

690

EKA.05.6. Kompetencje personalne i społeczne

EKA.05.7. Organizacja pracy małych zespołów


EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

EKA.07.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

EKA.07.2. Podstawy ekonomii i statystyki

150

EKA.07.3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

240

EKA.07.4. Przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników

60

EKA.07.5. Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego

135

EKA.07.6. Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej

60

EKA.07.7. Język obcy zawodowy

30

Razem

555+150

EKA.07.8. Kompetencje personalne i społeczne

EKA.07.9. Organizacja pracy małych zespołów


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności