aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Elektryk

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych:

1) wykonywania i uruchamiania instalacj i elektrycznych na podstawie dokumentacj i technicznej;

2) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

3) wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

ELE.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

ELE.02.2. Podstawy elektrotechniki

120

ELE.02.3. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych

240

ELE.02.4. Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

300

ELE.02.5. Język obcy zawodowy

30

Razem

720

ELE.02.6. Kompetencje personalne i społeczne

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Komentarze
Ostatnie:
15.04.2022 13:17
Dodał(a): ~Tomasz
Pracuje już 10 lat w szkole i postanowiłem poszerzyc swoje kwalifikacje o nauczanie w zawodzie elektryka. Wybrałem szkołę WSKZ i kierunek nauczanie przedmiotów zawodowych technik elektryk i elektryk. Studia bardzo dobrze przygotowały mnie do nauczania przedmiotu, materiały dydaktyczne były bardzo dobrze przygotowane.

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności