aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji BUD. 11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych:

a) montowania systemów suchej zabudowy,

b) wykonywania robót malarskich,

c) wykonywania robót tapeciarskich,

d) wykonywania robót posadzkarskich,

e) wykonywania robót okładzinowych;

2) w zakresie kwalifikacji BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie:

a) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,

b) koordynowania prac związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w budownictwie,

c) organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych,

d) sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

BUD. 11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

BUD.11.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

BUD. 11.2. Podstawy budownictwa

90

BUD.11.3. Montaż systemów suchej zabudowy

240

BUD.11.4. Wykonywanie robót malarskich

80

BUD.11.5. Wykonywanie robót tapeciarskich

80

BUD.11.6. Wykonywanie robót posadzkarskich

180

BUD.11.7. Wykonywanie robót okładzinowych

130

BUD.11.8. Język obcy zawodowy

30

Razem

860

BUD.11.9. Kompetencje personalne i społeczneBUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

BUD.25.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

BUD.25.2. Podstawy budownictwa

90

BUD.25.3. Organizowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy

60

BUD.25.4. Organizowanie i kontrolowanie robót wykończeniowych w budownictwie

170

BUD.25.5. Sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

120

BUD.25.6. Język obcy zawodowy

30

Razem

410+90

BUD.25.7. Kompetencje personalne i społeczne

BUD.25.8. Organizacja pracy małych zespołów
Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności