aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Aktualna lista zawodów wg formuły 2019

Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej
Asystent osoby niepełnosprawnej
Asystentka stomatologiczna
Automatyk
Betoniarz-zbrojarz
Blacharz
Blacharz samochodowy
Cieśla
Cukiernik
Dekarz
Drukarz fleksograficzny
Drukarz offsetowy
Elektromechanik
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Elektronik
Elektryk
Florysta
Fotograf
Fryzjer
Garbarz skór
Górnik eksploatacji otworowej
Górnik eksploatacji podziemnej
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
Górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny
Higienistka stomatologiczna
Jeździec
Kaletnik
Kamieniarz
Kelner
Kierowca mechanik
Kominiarz
Koszykarz-plecionkarz
Kowal
Krawiec
Kucharz
Kuśnierz
Lakiernik samochodowy
Magazynier-logistyk
Mechanik motocyklowy
Mechanik pojazdów kolejowych
Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik precyzyjny
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
Mechatronik
Modelarz odlewniczy
Monter budownictwa wodnego
Monter izolacji budowlanych
Monter izolacji przemysłowych
Monter jachtów i łodzi
Monter kadłubów jednostek pływających
Monter konstrukcji budowlanych
Monter nawierzchni kolejowej
Monter sieci i instalacji sanitarnych
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
Monter stolarki budowlanej
Monter systemów rurociągowych
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Murarz-tynkarz
Obuwnik
Ogrodnik
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
Operator maszyn i urządzeń przeróbczych
Operator maszyn leśnych
Operator maszyn w przemyśle włókienniczym
Operator obrabiarek skrawających
Operator procesów introligatorskich
Operator urządzeń przemysłu ceramicznego
Operator urządzeń przemysłu chemicznego
Operator urządzeń przemysłu szklarskiego
Opiekun medyczny
Opiekun osoby starszej
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka dziecięca
Opiekunka środowiskowa
Optyk-mechanik
Ortoptystka
Piekarz
Pracownik obsługi hotelowej
Pracownik pomocniczy fryzjera
Pracownik pomocniczy gastronomii
Pracownik pomocniczy krawca
Pracownik pomocniczy mechanika
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Pracownik pomocniczy stolarza
Pracownik pomocniczy ślusarza
Protetyk słuchu
Przetwórca mięsa
Przetwórca ryb
Pszczelarz
Rękodzielnik wyrobów włókienniczych
Rolnik
Rybak śródlądowy
Sprzedawca
Stolarz
Ślusarz
Tapicer
Technik administracji
Technik agrobiznesu
Technik analityk
Technik architektury krajobrazu
Technik archiwista
Technik automatyk
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
Technik awionik
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik budownictwa
Technik budownictwa kolejowego
Technik budownictwa wodnego
Technik budowy dróg
Technik budowy i strojenia fortepianów i pianin
Technik budowy jednostek pływających
Technik ceramik
Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Technik dentystyczny
Technik ekonomista
Technik eksploatacji portów i terminali
Technik elektroenergetyk transportu szynowego
Technik elektronik
Technik elektroniki i informatyki medycznej
Technik elektroradiolog
Technik elektryk
Technik energetyk
Technik farmaceutyczny
Technik fotografii i multimediów
Technik garbarz
Technik gazownictwa
Technik geodeta
Technik geolog
Technik górnictwa odkrywkowego
Technik górnictwa otworowego
Technik górnictwa podziemnego
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik handlowiec
Technik hodowca koni
Technik hotelarstwa
Technik informatyk
Technik inżynierii sanitarnej
Technik inżynierii środowiska i melioracji
Technik księgarstwa
Technik leśnik
Technik logistyk
Technik lotniskowych służb operacyjnych
Technik masażysta
Technik mechanik
Technik mechanik lotniczy
Technik mechanik okrętowy
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Technik mechatronik
Technik nawigator morski
Technik obuwnik
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik ochrony środowiska
Technik odlewnik
Technik ogrodnik
Technik optyk
Technik organizacji turystyki
Technik ortopeda
Technik papiernictwa
Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny
Technik pojazdów kolejowych
Technik pojazdów samochodowych
Technik pożarnictwa
Technik prac biurowych
Technik procesów drukowania
Technik procesów introligatorskich
Technik programista
Technik przemysłu metalurgicznego
Technik przemysłu mody
Technik przeróbki kopalin stałych
Technik przetwórstwa mleczarskiego
Technik pszczelarz
Technik rachunkowości
Technik realizacji nagłośnień
Technik realizacji nagrań
Technik reklamy
Technik renowacji elementów architektury
Technik robót wykończeniowych w budownictwie
Technik rolnik
Technik rybactwa śródlądowego
Technik rybołówstwa morskiego
Technik spawalnictwa
Technik spedytor
Technik sterylizacji medycznej
Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
Technik technologii chemicznej
Technik technologii drewna
Technik technologii szkła
Technik technologii wyrobów skórzanych
Technik technologii żywności
Technik teleinformatyk
Technik telekomunikacji
Technik transportu drogowego
Technik transportu kolejowego
Technik turystyki na obszarach wiejskich
Technik tyfloinformatyk
Technik urządzeń dźwigowych
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technik usług fryzjerskich
Technik usług kelnerskich
Technik usług kosmetycznych
Technik usług pocztowych i finansowych
Technik weterynarii
Technik wiertnik
Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
Technik włókiennik
Technik żeglugi śródlądowej
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Terapeuta zajęciowy
Wiertacz
Zdobnik ceramiki
Zdun
Zegarmistrz
Złotnik-jubiler
Polityka Prywatności