aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik górnictwa odkrywkowego

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik górnictwa odkrywkowego powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji GIW.03. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową:

a) wykonywania robót związanych z udostępnieniem i urabianiem złoża,

b) wykonywania robót związanych z transportem, zwałowaniem nadkładu i składowaniem kopaliny,

c) wykonywania robót związanych z przeróbką mechaniczną kopalin wydobywanych metodą odkrywkową,

d) wykonywania robót związanych z odwadnianiem wyrobisk i zwałowisk,

e) wykonywania robót związanych z rekultywacją terenów pogórniczych i ochroną środowiska;

2) w zakresie kwalifikacji GIW.07. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową:

a) organizowania i prowadzenia robót górniczych w górnictwie odkrywkowym,

b) rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom w górnictwie odkrywkowym.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

GIW.03. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

GIW.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

GIW.03.2. Podstawy techniki w górnictwie odkrywkowym

90

GIW.03.3. Podstawy górnictwa odkrywkowego

60

GIW.03.4. Udostępnienie i urabianie złoża

240

GIW.03.5. Transport nadkładu i kopaliny

150

GIW.03.6. Zwałowanie, składowanie i rekultywacja terenów pogórniczych

90

GIW.03.7. Przeróbka mechaniczna kopalin

90

GIW.03.8. Język obcy zawodowy

30

Razem

780

GIW.03.9. Kompetencje personalne i społeczne


GIW.07. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową

GIW.07.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

GIW.07.2. Podstawy techniki w górnictwie odkrywkowym

90

GIW.07.3. Organizowanie i prowadzenie robót górniczych w górnictwie odkrywkowym

280

GIW.07.4. Planowanie i organizowanie profilaktyki i usuwania zagrożeń w odkrywkowych zakładach górniczych

140

GIW.07.5. Język obcy zawodowy

30

Razem

480+90

GIW.07.6. Kompetencje personalne i społeczne

GIW.07.7. Organizacja pracy w małych zespołów


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności