aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik garbarz

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik garbarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji MOD.01. Wyprawianie skór:
a) wykonywania czynności związanych z konserwacją, magazynowaniem oraz dobieraniem skór surowych i półproduktów skórzanych w partie produkcyjne,
b) sporządzania kąpieli roboczych i przeprowadzania procesów obróbki skór,
c) przygotowania zestawów wykończalniczych oraz prowadzenia wykończenia właściwego skór,
d) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do obróbki skór,
e) wykonywania renowacji skór wyprawionych i wyrobów skórzanych;

2) w zakresie kwalifikacji MOD.09. Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór:
a) organizowania oraz nadzorowania przygotowania surowców skórzanych do wyprawy,
b) organizowania oraz nadzorowania przebiegu procesu wyprawy skór,
c) oceniania jakościowego skór wyprawionych i wyrobów skórzanych przeznaczonych do renowacji oraz organizowania i wykonywania ich odnowy.


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności