aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Fotograf

Tag: foto
symbol cyfrowy zawodu: 343101

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie fotograf powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu:
1) przygotowania planu zdjęciowego;
2) rejestrowania obrazu;
3) obróbki i publikowania obrazu.


Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

AUD.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

AUD.02.2. Podstawy fotografii

100

AUD.02.3. Rejestracja obrazu

430

AUD.02.4. Obróbka i publikacja obrazu

270

AUD.02.5. Język obcy zawodowy

30

Razem

860

AUD.02.6. Kompetencje personalne i społeczne

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie fotograf po potwierdzeniu kwalifikacji AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik fotografii i multimediów po potwierdzeniu kwalifikacji AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności