aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Ślusarz

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi:

1) wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej;

2) wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej;

3) wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

4) naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

MEC.08.1.Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

MEC.08.2.Podstawy obróbki ręcznej i maszynowej oraz montażu

90

MEC.08.3.Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej

180

MEC.08.4.Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej

180

MEC.08.5.Wykonywanie połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

180

MEC.08.6.Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

150

MEC.08.7.Język obcy zawodowy

30

Razem

840

MEC.08.8.Kompetencje personalne i społeczne2*

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie ślusarz po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności