aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik prac biurowych

Tag: technik
symbol cyfrowy zawodu: 411004

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik prac biurowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji EKA.06. Wykonywanie prac biurowych:

1) wykonywania czynności biurowo-administracyjnych w jednostce organizacyjnej;

2) przygotowywania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych;

3) gromadzenia, rejestrowania oraz przetwarzania informacji;

4) sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej;

5) obsługiwania sprzętu biurowego.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

EKA.06. Wykonywanie prac biurowych


Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

EKA.06.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

EKA.06.2. Podstawy ekonomii i marketingu

120

EKA.06.3. Prowadzenie korespondencji biurowej

420

EKA.06.4. Obsługa biura

390

EKA.06.5. Stosowanie przepisów prawa w pracy biurowej

300

EKA.06.6. Język obcy zawodowy

60

Razem

1320

EKA.06.7. Kompetencje personalne i społeczne

EKA.06.8. Organizacja pracy małych zespołów


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności