aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD. 11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych:
1) montowania systemów suchej zabudowy;
2) wykonywania robót malarskich;
3) wykonywania robót tapeciarskich;
4) wykonywania robót posadzkarskich;
5) wykonywania robót okładzinowych.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

BUD. 11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

BUD. 11.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

BUD. 11.2. Podstawy budownictwa

90

BUD.11.3. Montaż elementów suchej zabudowy

240

BUD.11.4. Wykonywanie robót malarskich

80

BUD.11.5. Wykonywanie robót tapeciarskich

80

BUD.11.6. Wykonywanie robót posadzkarskich

180

BUD.11.7. Wykonywanie robót okładzinowych

130

BUD.11.8. Język obcy zawodowy

30

Razem

860

BUD.11.9. Kompetencje personalne i społeczne

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie po potwierdzeniu kwalifikacji w zakresie kwalifikacji BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności