aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik przemysłu metalurgicznego

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik przemysłu metalurgicznego powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji MTL.03. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego:
a) przygotowania maszyn i urządzeń do prowadzenia procesów metalurgicznych, zgodnie z dokumentacją technologiczną,
b) prowadzenia ruchu maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego, zgodnie z dyscypliną technologiczną,
c) wykonywania bieżącej kontroli wyrobów,
d) wykonywania obsługi codziennej oraz konserwacji maszyn i urządzeń metalurgicznego;

2) w zakresie kwalifikacji MTL.05. Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych:
a) organizowania procesów metalurgicznych,
b) prowadzenia procesów metalurgicznych,
c) wykonywania rozruchu maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego,
d) organizowania procesów kontroli wyrobów,
e) prowadzenia procesów kontroli wyrobów,
f) organizowania procesów obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego,
g) nadzorowania przebiegu procesów metalurgicznych, zgodnie z systemem zarządzania jakością.

Dodatkowe umiejętności zawodowe

Utrzymanie sprawności maszyn i urządzeń w przemyśle metalurgicznym

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności utrzymanie sprawności maszyn i urządzeń w przemyśle metalurgicznym uczeń powinien być przygotowany do:
1) rozpoznawania stanu technicznego maszyn i urządzeń w przemyśle metalurgicznym;
2) wykonywania przeglądów, konserwacji oraz naprawy maszyn i urządzeń w przemyśle metalurgicznym zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową;
3) montowania i demontowania elementów, podzespołów, zespołów oraz osprzętu technologicznego maszyn i urządzeń w przemyśle metalurgicznym zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową;
4) instalowania i odinstalowania maszyn i urządzeń w przemyśle metalurgicznym w miejscu ich pracy zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową;
5) uruchamiania maszyn i urządzeń w przemyśle metalurgicznym zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności