aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.05.Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie:

1) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości;

2) wykonywania czynności porządkowych wewnątrz obiektu świadczącego usługi hotelarskie;

3) wykonywania czynności pomocniczych w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

HGT.05. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

HGT.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

HGT.05.2. Utrzymywanie czystości i porządku w części pobytowej obiektu świadczącego usługi hotelarskie

320

HGT.05.3. Utrzymywanie czystości i porządku w części ogólnodostępnej obiektu świadczącego usługi hotelarskie

350

HGT.05.4. Wykonywanie prac pomocniczych w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie

350

HGT.05.5. Wykonywanie prac związanych z pielęgnacją roślin i terenów zielonych należących do obiektu świadczącego usługi hotelarskie

220

HGT.05.6. Język obcy zawodowy

30

Razem

1300

HGT.05.7. Kompetencje personalne i społeczne


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności