aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Pracownik obsługi hotelowej

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik obsługi hotelowej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie:

1) utrzymywania czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;

2) przygotowywania i podawania śniadań;

3) organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Dodatkowe umiejętności zawodowe

Obsługa kelnerska w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności obsługa kelnerska w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie uczeń powinien być przygotowany do:
1) obsługiwania gości w sali obsługi konsumenta obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
2) przygotowania kart menu;
3) obsługi przyjęć okolicznościowych.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

HGT.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

HGT.03.2. Podstawy hotelarstwa

90

HGT.03.3. Utrzymywanie czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

150

HGT.03.4. Przygotowywanie i podawanie śniadań

180

HGT.03.5. Organizowanie usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

150

HGT.03.6. Język obcy zawodowy

60

Razem

660

HGT.03.7. Kompetencje personalne i społeczne

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik obsługi hotelowej po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik hotelarstwa po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.06. Realizacja usług w recepcji oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności