lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe
Znaleziono wszystkich: 18
1. Wykonywanie prac pomocniczych w hotelowej części obiektu
2. Wykonywanie prac pomocniczych w gastronomicznej części obiektu
3. Wykonywanie prac pomocniczych w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie
1. Przygotowywanie surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych
2. Prowadzenie procesów produkcji wyrobów spożywczych
3. Magazynowanie wyrobów gotowych i przygotowanie ich do wysyłki
1. Magazynowanie surowców piekarskich
2. Wytwarzanie ciasta oraz kształtowanie wyrobów piekarskich
3. Przygotowanie kęsów ciasta do wypieku i wypiek ciasta
4. Przygotowanie pieczywa do dystrybucji
1. Magazynowanie surowców cukierniczych
2. Wytwarzanie wyrobów cukierniczych
3. Dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji
1. Rozbiór i wykrawanie mięsa
2. Magazynowanie i przygotowanie mięsa do dystrybucji
3. Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych
4. Magazynowanie i przygotowanie przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji
1. Przechowywanie żywności
2. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów
1. Przygotowanie i sprzedaż imprez i usług turystycznych
2. Realizowanie imprez i usług turystycznych
3. Rozliczanie imprez i usług turystycznych
1. Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym
2. Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej
3. Obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym
1. Sporządzanie potraw i napojów
2. Obsługiwanie gości
1. Planowanie usług gastronomicznych
2. Rozliczanie usług gastronomicznych
1. Rezerwacja usług hotelarskich
2. Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających
1. Utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych
2. Przygotowywanie i podawanie śniadań
3. Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
1. Planowanie i kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych
2. Rezerwacja imprez i usług turystycznych
3. Realizacja imprez i usług turystycznych
1. Prowadzenie informacji turystycznej
2. Prowadzenie sprzedaży usług i imprez turystycznych
3. Rozliczanie imprez i usług turystycznych
1. Planowanie i ocena żywienia
2. Organizowanie produkcji gastronomicznej
3. Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych
1. Organizowanie produkcji wyrobów spożywczych
2. Nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
1. Organizowanie produkcji wyrobów mleczarskich
2. Nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich
1. Wstępna obróbka surowców rybnych
2. Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów rybnych
3. Przygotowywanie surowców oraz przetworów rybnych do dystrybucji i magazynowania
Kanał RSS dla tej listy

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017