aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

Kwalifikacje zawodowe
formuła 2017

więcej filtrówmniej filtrów
znalezionych: 17
1. Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych
2. Prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych
1. Planowanie produkcji poligraficznej
2. Kontrolowanie produkcji poligraficznej
1. Organizowanie produkcji mas włóknistych i wytworów papierniczych
2. Wytwarzanie mas włóknistych
3. Produkcja wytworów papierniczych
1. Wykonywanie elementów łodzi i jachtów
2. Montowanie wyposażenia łodzi i jachtów
3. Wykonywanie prac remontowych łodzi i jachtów
1. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń
2. Nadzorowanie przebiegu produkcji
1. Prowadzenie produkcji roślinnej
2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej
3. Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie
1. Prowadzenie produkcji roślinnej
2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej
3. Prowadzenie gospodarki pasiecznej
4. Wykorzystywanie zasobów bazy pożytkowej
1. Organizowanie produkcji roślinnej
2. Organizowanie produkcji zwierzęcej
1. Organizowanie produkcji roślinnej
2. Organizowanie produkcji zwierzęcej
3. Organizowanie produkcji pszczelarskiej
1. Przygotowanie produkcji filmowej/telewizyjnej
2. Realizacja produkcji filmowej/telewizyjnej
3. Postprodukcja filmowa/telewizyjna
1. Przygotowywanie surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych
2. Prowadzenie procesów produkcji wyrobów spożywczych
3. Magazynowanie wyrobów gotowych i przygotowanie ich do wysyłki
1. Magazynowanie surowców piekarskich
2. Wytwarzanie ciasta oraz kształtowanie wyrobów piekarskich
3. Przygotowanie kęsów ciasta do wypieku i wypiek ciasta
4. Przygotowanie pieczywa do dystrybucji
1. Magazynowanie surowców cukierniczych
2. Wytwarzanie wyrobów cukierniczych
3. Dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji
1. Rozbiór i wykrawanie mięsa
2. Magazynowanie i przygotowanie mięsa do dystrybucji
3. Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych
4. Magazynowanie i przygotowanie przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji
1. Wstępna obróbka surowców rybnych
2. Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów rybnych
3. Przygotowywanie surowców oraz przetworów rybnych do dystrybucji i magazynowania
1. Organizowanie produkcji wyrobów spożywczych
2. Nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
1. Organizowanie produkcji wyrobów mleczarskich
2. Nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich
Kanał RSS dla tej listy

Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności