lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

Kwalifikacje zawodowe
formuła 2017

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

1. Montaż i demontaż elementów, układów i urządzeń elektronicznych
2. Wykonywanie instalacji wraz z montażem urządzeń elektronicznych

1. Montaż i demontaż elementów, układów i urządzeń elektronicznych

absolwent:

1) określa funkcje i zastosowanie elementów, układów i urządzeń elektronicznych oraz elementów mechanicznych na podstawie wyglądu, oznaczeń i symboli graficznych;

2) przygotowuje elementy do montażu;

3) wykonuje lutowanie ręczne przewlekane i powierzchniowe;

4) wylutowuje elementy elektroniczne;

5) sprawdza poprawność wykonanych połączeń zgodnie z dokumentacją;

6) uruchamia układy i urządzenia elektroniczne;

7) lokalizuje usterki w układach i urządzeniach elektronicznych;

8) usuwa usterki układów i urządzeń elektronicznych powstałe na etapie montażu;

9) sporządza dokumentację powykonawczą zmontowanych układów i urządzeń;

10) stosuje programy do symulacji działań układów elektronicznych;

11) rozróżnia symbole na urządzeniach związane z ochroną środowiska;

12) demontuje urządzenia i układy elektroniczne;

13) przygotowuje zdemontowane elementy urządzeń do recyklingu;

14) stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi.


2. Wykonywanie instalacji wraz z montażem urządzeń elektronicznych

absolwent:

1) określa funkcje i zastosowanie elementów instalacji na podstawie wyglądu, oznaczeń i symboli graficznych;

2) wyznacza trasy przewodów dla instalowanych urządzeń elektronicznych;

3) przygotowuje przewody do instalowanych urządzeń elektronicznych;

4) wykonuje instalację natynkową i podtynkową;

5) wykonuje połączenia mechaniczne i elektryczne instalowanych urządzeń;

6) sprawdza poprawność połączeń w instalacji zgodnie z dokumentacją;

7) uruchamia instalacje urządzeń elektronicznych;

8) lokalizuje usterki w instalacjach urządzeń elektronicznych;

9) usuwa usterki instalacji urządzeń elektronicznych powstałe na etapie montażu;

10) sporządza dokumentację powykonawczą wykonanej instalacji;

11) demontuje elementy instalacji urządzeń elektronicznych;

12) przygotowuje zdemontowane elementy instalacji do recyclingu.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.

INFORMACJE, OGŁOSZENIA
Akademia_MDDP_Studia_220.jpg
Viessmann-220_1.gif

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura SGGW - Perugia
miniatura
Polityka Prywatności