lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe
Znaleziono wszystkich: 8
1. Nadzorowanie pracy maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym
2. Monitorowanie przebiegu procesów technologicznych przemysłu chemicznego
1. Obsługa maszyn i urządzeń drogowych
2. Konserwacja maszyn i urządzeń drogowych
1. Organizowanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
2. Sporządzanie kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących montażu urządzeńi systemów energetyki odnawialnej
3. Wykonywanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
1. Montaż podzespołów i urządzeń sieci telekomunikacyjnych
2. Konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych
1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych
2. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych
3. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych
1. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych
2. Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
1. Montaż elektryczny układów i urządzeń elektronicznych
2. Montaż mechaniczny urządzeń elektronicznych
1. Przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu
2. Wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Kanał RSS dla tej listy

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017