lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe
Znaleziono wszystkich: 35
1. Montaż i utrzymanie telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej
2. Montaż i utrzymanie torów miedzianych
3. Montaż i utrzymanie torów światłowodowych
4. Montaż i utrzymanie linii radiowych
1. Montaż podzespołów i urządzeń sieci telekomunikacyjnych
2. Konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych
1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych
2. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych
3. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych
1. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych
2. Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
1. Montaż elektryczny układów i urządzeń elektronicznych
2. Montaż mechaniczny urządzeń elektronicznych
1. Instalowanie urządzeń elektronicznych
2. Konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych
1. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
2. Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
1. Montaż instalacji elektrycznych
2. Konserwacja instalacji elektrycznych
1. Uruchamianie i utrzymanie linii telekomunikacyjnych
2. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń dostępowych i abonenckich
1. Montaż sieci transmisyjnych
2. Uruchamianie sieci transmisyjnych
3. Utrzymanie sieci transmisyjnych
1. Obsługa oprogramowania udźwiękowiającego i urządzeń brajlowskich
2. Obsługa powiększalników i oprogramowania powiększającego
3. Tworzenie książek mówionych i obsługa elektronicznych urządzeń udźwiękowionych
4. Konfigurowanie systemów i sieci komputerowych
1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego
3. Naprawa komputera osobistego
1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej
2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych
3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
1. Tworzenie stron internetowych
2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych
3. Tworzenie aplikacji internetowych
1. Uruchamianie i utrzymanie systemów komputerowych
2. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych
3. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń abonenckich sieci komutacyjnych
1. Montowanie i eksploatowanie systemów transmisyjnych
2. Instalowanie i eksploatowanie sieci komutacyjnych
3. Administrowanie sieciami teleinformatycznymi
1. Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych
2. Wykonywanie obsługi wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych
1. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych
2. Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
1. Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych
2. Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
3. Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
1. Użytkowanie urządzeń elektronicznych
2. Obsługiwanie urządzeń elektronicznych
1. Montaż urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym
2. Eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym
1. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej
2. Eksploatacja instalacji i urządzeń do przesyłania energii cieplnej
1. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej
2. Eksploatacja instalacji i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej
1. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych
2. Eksploatacja instalacji elektrycznych
1. Montaż i eksploatacja sieci zasilających
2. Montaż i eksploatacja trakcji elektrycznej
1. Montaż środków transportu szynowego
2. Eksploatacja środków transportu szynowego
1. Montaż urządzeń elektroniki medycznej i informatyki medycznej
2. Uruchamianie urządzeń elektroniki medycznej i informatyki medycznej
3. Obsługa urządzeń elektroniki medycznej i informatyki medycznej
4. Montaż sprzętu komputerowego i oprogramowania Systemu Informatyki Medycznej
1. Montaż urządzeń dźwigowych
2. Konserwacja urządzeń dźwigowych
1. Organizacja prac związanych z montażem urządzeń dźwigowych
2. Organizacja prac związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych
1. Montaż urządzeń i instalacji chłodniczych
2. Eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych
3. Naprawa urządzeń i instalacji chłodniczych
1. Montaż urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
2. Eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
3. Naprawa urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
1. Montaż urządzeń i instalacji automatyki
2. Uruchamianie i obsługa urządzeń automatyki
1. Przeglądy i konserwacja instalacji automatyki
2. Diagnostyka i naprawa instalacji automatyki
1. Montaż i uruchomienie instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
2. Administrowanie instalacjami telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej oraz ich konserwacja
3. Naprawa instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
1. Montaż i uruchamianie zewnętrznych sieci szerokopasmowych
2. Administrowanie sieciami wchodzącymi w skład systemów sieci kablowych oraz ich konserwacja
Kanał RSS dla tej listy

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017

Warning: Use of undefined constant studentnews_3 - assumed 'studentnews_3' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/www/exp_baza_kon.php on line 4
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności