aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

Kwalifikacje zawodowe
formuła 2017

więcej filtrówmniej filtrów
znalezionych: 25
1. Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego
2. Prowadzenie działań związanych z obsługą operacyjną w porcie lotniczym
3. Prowadzenie działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w porcie lotniczym
1. Kontrola laboratoryjna surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych
2. Wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych
1. Organizowanie archiwum
2. Prowadzenie archiwum
3. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego
4. Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej
1. Wykonywanie robót związanych z regulacją cieków naturalnych
2. Wykonywanie robót związanych z budową urządzeń wodnych
1. Wykonywanie konstrukcji drewnianych
2. Wykonywanie form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych
3. Wykonywanie remontów i rozbiórek konstrukcji drewnianych
1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
2. Wykonanie lokalnej sieci komputerowej
3. Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych
4. Naprawa urządzeń techniki komputerowej
5. Administrowanie systemami operacyjnymi
1. Instalowanie, uruchamianie i utrzymanie systemów komputerowych
2. Konfigurowanie teleinformatycznych urządzeń sieciowych
3. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych
4. Montowanie i eksploatowanie systemów transmisyjnych
5. Instalowanie, uruchamianie i utrzymanie głosowych urządzeń abonenckich
1. Montaż urządzeń dźwigowych
2. Konserwacja urządzeń dźwigowych
1. Montaż i demontaż urządzeń wiertniczych
2. Obsługiwanie i konserwacja urządzeń wiertniczych
3. Dobieranie sprzętu do wykonywania prac wiertniczych
4. Monitorowanie działania urządzeń kontrolno-pomiarowych
5. Sporządzanie płuczek wiertniczych i zaczynów cementowych
6. Wykonywanie rurowania i cementowania otworów wiertniczych
7. Wykonywanie czynności związanych z dowiercaniem i udostępnianiem horyzontów produktywnych
8. Rozpoznawanie zagrożeń oraz likwidowanie awarii wiertniczych
1. Diagnozowanie stanu technicznego zegarów i zegarków
2. Konserwacja i regulowanie zegarów i zegarków
3. Naprawianie zegarów i zegarków
1. Montaż maszyn i urządzeń
2. Obsługa maszyn i urządzeń
1. Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki
2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających
3. Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki
4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie
1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej
2. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej
3. Wykonywanie połączeń materiałów
4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
1. Wykonywanie ręcznej i mechanicznej obróbki rur
2. Wykonywanie prefabrykatów elementów rurociągów
3. Wykonywanie montażu systemów rurociągowych
1. Monitorowanie przestrzegania przepisów prawnych określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
2. Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy
3. Ocenianie ryzyka zawodowego
4. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
5. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
1. Identyfikowanie zagrożeń
2. Kierowanie działaniami ratowniczymi podczas pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń

1. Wykonywanie prac związanych z chowem i hodowlą ryb i raków słodkowodnych
2. Użytkowanie rybackie wód śródlądowych
3. Prowadzenie prac rybackich z zastosowaniem sprzętu, maszyn i urządzeń
rybackich
1. Prowadzenie produkcji roślinnej
2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej
3. Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie
1. Prowadzenie produkcji roślinnej
2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej
3. Prowadzenie gospodarki pasiecznej
4. Wykorzystywanie zasobów bazy pożytkowej
1. Prowadzenie produkcji sadowniczej
2. Prowadzenie produkcji warzywniczej
3. Prowadzenie produkcji roślin ozdobnych
4. Eksploatacja środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie
1. Planowanie i wykonywanie zadań dotyczących ochrony wód
2. Planowanie oraz wykonywanie zadań dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego
3. Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami oraz prac dotyczących ochrony gleb
1. Przygotowywanie surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych
2. Prowadzenie procesów produkcji wyrobów spożywczych
3. Magazynowanie wyrobów gotowych i przygotowanie ich do wysyłki
1. Magazynowanie surowców piekarskich
2. Wytwarzanie ciasta oraz kształtowanie wyrobów piekarskich
3. Przygotowanie kęsów ciasta do wypieku i wypiek ciasta
4. Przygotowanie pieczywa do dystrybucji
1. Magazynowanie surowców cukierniczych
2. Wytwarzanie wyrobów cukierniczych
3. Dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji
1. Rozbiór i wykrawanie mięsa
2. Magazynowanie i przygotowanie mięsa do dystrybucji
3. Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych
4. Magazynowanie i przygotowanie przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji
Kanał RSS dla tej listy

Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności