aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

Kwalifikacje zawodowe
formuła 2017

więcej filtrówmniej filtrów
znalezionych: 20
1. Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych
2. Prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych
1. Świadczenie usług pocztowych i kurierskich
2. Realizowanie usług finansowych
3. Realizowanie obrotu towarowego
1. Opracowywanie przesyłek
2. Ekspediowanie i przewóz przesyłek
1. Wykonywanie masażu medycznego
2. Wykonywanie masażu sportowego
3. Wykonywanie masażu kosmetycznego i profilaktycznego
1. Organizowanie prac opiekuńczych
2. Wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych
3. Aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej
1. Organizowanie prac opiekuńczo-wspierających u osoby podopiecznej
2. Wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby podopiecznej
3. Aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej
1. Organizowanie prac opiekuńczo-wspierających u osoby starszej
2. Wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby starszej
3. Aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej
4. Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej
1. Nawiązywanie kontaktu interpersonalnego
2. Rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych podopiecznego
3. Planowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
4. Prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami i technikami
5. Prowadzenie dokumentacji przez terapeutę zajęciowego
1. Pielęgnowanie dziecka zdrowego
2. Pielęgnowanie dziecka chorego i niepełnosprawnego
3. Wychowanie i edukowanie dziecka
4. Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka
1. Wykonywanie badań słuchu
2. Dobieranie i dopasowywanie aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie
3. Sprawowanie opieki audioprotetycznej nad osobą niedosłyszącą po doborze aparatów słuchowych
1. Wykonywanie badań i zabiegów z zakresu rentgenodiagnostyki
2. Wykonywanie badań z użyciem rezonansu magnetycznego
3. Wykonywanie badań i zabiegów z zakresu medycyny nuklearnej
4. Wykonywanie radioterapii
5. Wykonywanie badań elektromedycznych
1. Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt
2. Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt
3. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu kontroli i nadzoru weterynaryjnego
1. Wykonywanie prac pomocniczych w hotelowej części obiektu
2. Wykonywanie prac pomocniczych w gastronomicznej części obiektu
3. Wykonywanie prac pomocniczych w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie
1. Sporządzanie potraw i napojów
2. Obsługiwanie gości
1. Planowanie usług gastronomicznych
2. Rozliczanie usług gastronomicznych
1. Rezerwacja usług hotelarskich
2. Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających
1. Utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych
2. Przygotowywanie i podawanie śniadań
3. Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
1. Planowanie i kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych
2. Rezerwacja imprez i usług turystycznych
3. Realizacja imprez i usług turystycznych
1. Prowadzenie informacji turystycznej
2. Prowadzenie sprzedaży usług i imprez turystycznych
3. Rozliczanie imprez i usług turystycznych
1. Planowanie i ocena żywienia
2. Organizowanie produkcji gastronomicznej
3. Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych
Kanał RSS dla tej listy

Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności