aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

BD.20. Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 430

1. Organizowanie robót związanych z montażem instalacji gazowych
2. Organizowanie robót związanych z eksploatacją instalacji gazowych

1. Organizowanie robót związanych z montażem instalacji gazowych

absolwent:

1) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji gazowych oraz technologie ich wykonywania;

2) klasyfikuje urządzenia gazowe według określonych kryteriów;

3) określa miejsca montażu uzbrojenia i urządzeń instalacji gazowej;

4) przestrzega zasad odprowadzania spalin z urządzeń gazowych i zasad wentylacji pomieszczeń;

5) posługuje się dokumentacją projektową instalacji gazowych;

6) wykonuje przedmiary robót związanych z montażem instalacji gazowych i sporządza ich kosztorysy;

7) wykonuje obliczenia związane z projektowaniem instalacji gazowych;

8) dobiera materiały i narzędzia do montażu instalacji gazowej w określonej technologii;

9) dobiera uzbrojenie oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do montażu instalacji gazowej;

10) organizuje i wykonuje prace związane z montażem instalacji gazowych oraz systemów odprowadzania spalin;

11) określa warunki lokalizacji zbiorników na paliwa płynne;

12) wykonuje prace związane z montażem zbiorników na paliwa płynne oraz ich uzbrojenia;

13) przeprowadza próby szczelności instalacji gazowych;

14) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji gazowych;

15) ocenia zgodność wykonania instalacji gazowych z dokumentacją projektową;

16) montuje systemy monitorowania obecności gazu w pomieszczeniach.


2. Organizowanie robót związanych z eksploatacją instalacji gazowych

absolwent:

1) przewiduje skutki nieprawidłowego przebiegu procesu spalania;

2) wykonuje obliczenia dotyczące procesów spalania paliw gazowych;

3) przestrzega procedur wykonywania prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych podczas uruchamiania i eksploatacji instalacji gazowych;

4) interpretuje wskazania urządzeń gazometrycznych;

5) kontroluje działanie systemów monitorowania obecności gazu w pomieszczeniach;

6) określa przyczyny awarii instalacji gazowych oraz przewiduje ich skutki;

7) lokalizuje i usuwa awarie instalacji gazowych;

8) przeprowadza okresowe przeglądy techniczne instalacji gazowych;

9) wykonuje prace związane z utrzymaniem technicznej sprawności urządzeń gazowych;

10) organizuje i wykonuje prace związane z naprawą i konserwacją instalacji gazowych.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności