aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.52. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 250

1. Badanie właściwości materiałów stosowanych w procesie produkcji obuwia
2. Planowanie i nadzorowanie procesu produkcji obuwia

1. Badanie właściwości materiałów stosowanych w procesie produkcji obuwia

absolwent:
1) charakteryzuje metody badań laboratoryjnych materiałów i półproduktów;
2) określa właściwości materiałów i półproduktów na podstawie badań laboratoryjnych;
3) określa przydatność materiałów podstawowych i pomocniczych stosowanych do produkcji wyrobów skórzanych;
4) określa wymagania technologiczne rodzajów i gatunków skór, materiałów skóropodobnych, materiałów włókienniczych i tworzyw sztucznych;
5) dobiera materiały do produkcji wyrobów skórzanych;
6) określa właściwości i zastosowanie różnych rodzajów klejów.

2. Planowanie i nadzorowanie procesu produkcji obuwia

absolwent:
1) posługuje się Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług;
2) opracowuje projekty obuwia i sporządza dokumentację projektową;
3) sporządza dokumentację techniczną i technologiczną obuwia;
4) planuje rozmieszczenie stanowisk roboczych w procesie produkcji obuwia;
5) stosuje różne formy organizacji produkcji obuwia;
6) nadzoruje proces produkcyjny obuwia;
7) określa normy zużycia materiałów w procesie produkcji obuwia;
8) ustala normy czasu pracy w procesie produkcji obuwia.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności