aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.45. Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

1. Badanie parametrów surowców i wyrobów włókienniczych
2. Projektowanie włókienniczych wyrobów dekoracyjnych oraz planowanie procesów ich wytwarzania
3. Organizowanie i kontrolowanie procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

1. Badanie parametrów surowców i wyrobów włókienniczych

absolwent:

1) rozróżnia techniki wytwarzania wyrobów włókienniczych;

2) dobiera metody badania surowców i wyrobów włókienniczych;

3) dobiera przyrządy i aparaturę do badania surowców i wyrobów włókienniczych;

4) wykonuje pomiary parametrów strukturalnych i użytkowych wyrobów włókienniczych;

5) opracowuje i interpretuje wyniki badań laboratoryjnych;

6) określa właściwości konfekcyjne i użytkowe wyrobów włókienniczych;

7) określa właściwości higieniczne, estetyczne i wytrzymałościowe wyrobów włókienniczych;

8) dobiera sposoby konserwacji wyrobów włókienniczych.


2. Projektowanie włókienniczych wyrobów dekoracyjnych oraz planowanie procesów ich wytwarzania

absolwent:

1) rozpoznaje surowce oraz techniki wykonania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;

2) projektuje włókiennicze wyroby dekoracyjne, uwzględniając ich właściwości użytkowe;

3) opracowuje koncepcję wykorzystania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych do określonego wnętrza lub obiektu;

4) dobiera surowce oraz techniki wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;

5) wykonuje rysunki splotów stosowanych we włókienniczych wyrobach dekoracyjnych;

6) opracowuje dokumentację projektową włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;

7) dobiera metody wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;

8) określa warunki klimatyczne w pomieszczeniu, w którym wytwarza się włókiennicze wyroby dekoracyjne;

9) planuje czynności związane z wytwarzaniem włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.


3. Organizowanie i kontrolowanie procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

absolwent:

1) ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń;

2) przygotowuje maszyny i urządzenia do wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych zgodnie z założeniami technicznymi i technologicznymi;

3) kontroluje pracę maszyn i urządzeń stosowanych w procesie wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;

4) kontroluje przestrzeganie procedur jakości w procesie technologicznym;

5) kontroluje przebieg procesu technologicznego wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych pod kątem zgodności z projektem i dokumentacją techniczno-technologiczną;

6) rozpoznaje nieprawidłowości przebiegu procesu technologicznego;

7) dobiera sposoby korygowania nieprawidłowości procesu technologicznego;

8) prowadzi dokumentację przebiegu procesu wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności