aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.44. Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych

1. Badanie parametrów surowców i wyrobów włókienniczych
2. Opracowanie dokumentacji wyrobów włókienniczych
3. Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych

1. Badanie parametrów surowców i wyrobów włókienniczych

absolwent:

1) rozróżnia techniki wytwarzania wyrobów włókienniczych;

2) dobiera metody badania surowców i wyrobów włókienniczych;

3) dobiera przyrządy i aparaturę do badania surowców i wyrobów włókienniczych;

4) wykonuje pomiary parametrów strukturalnych i użytkowych wyrobów włókienniczych;

5) opracowuje i interpretuje wyniki badań laboratoryjnych;

6) określa właściwości konfekcyjne i użytkowe wyrobów włókienniczych;

7) określa właściwości higieniczne, estetyczne i wytrzymałościowe wyrobów włókienniczych;

8) dobiera sposoby konserwacji wyrobów włókienniczych.


2. Opracowywanie dokumentacji wyrobów włókienniczych

absolwent:

1) wykonuje rysunki dyspozycyjne wyrobów włókienniczych;

2) dobiera metody i techniki wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych;

3) dobiera maszyny i urządzenia do wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych;

4) sporządza receptury procesów wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych;

5) określa sposób i warunki przechowywania surowców, półproduktów i wyrobów włókienniczych;

6) opracowuje plan kontroli międzyoperacyjnej wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych.


3. Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych

absolwent:

1) posługuje się schematami technologicznymi i rysunkami technicznymi maszyn i urządzeń;

2) opracowuje instrukcje technologiczne i stanowiskowe;

3) monitoruje parametry procesów wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych;

4) kontroluje parametry półproduktów włókienniczych zgodnie z planem kontroli międzyoperacyjnej;

5) opracowuje harmonogram prac związanych z obsługą maszyn i urządzeń do wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych;

6) wyznacza i ocenia warunki klimatyczne w pomieszczeniach produkcyjnych;

7) ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń;

8) określa nieprawidłowości występujące w procesach wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych;

9) rozpoznaje błędy w półproduktach i wyrobach włókienniczych powstałe w procesie technologicznym;

10) nadzoruje stosowanie środków chemicznych w procesach wykańczania zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach bezpieczeństwa.
Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności