aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:

a) oceniania j akości produktów,

b) przechowywania żywności,

c) obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,

d) obsługi sprzętu gastronomicznego,

e) przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,

f) wydawania dań;

2) w zakresie kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych:

a) oceniania jakości żywności,

b) planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,

c) organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,

d) wykonywania usług gastronomicznych,

e) ekspedycji potraw i napojów.

Dodatkowe umiejętności zawodowe

Profesjonalne parzenie kawy (umiejętności baristy)

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności profesjonalne parzenie kawy (umiejętności baristy) uczeń powinien być przygotowany do:
1) dobierania odpowiednich gatunków kawy;
2) przygotowania różnych rodzajów kawy;
3) przygotowania dekoracji kawy.

Przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B uczeń powinien być przygotowany do:
1) stosowania przepisów prawa dotyczących ruchu drogowego w zakresie prawa jazdy kategorii B;
2) prowadzenia i obsługi pojazdu samochodowego;
3) przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B.

Rzeźbienie w owocach i warzywach (carving)

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności rzeźbienie w owocach i warzywach (carving) uczeń powinien być przygotowany do:
1) projektowania i wykonywania rzeźb w owocach i warzywach;
2) projektowania dekoracji potraw;
3) wykonania dekoracji stołu.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

HGT.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

HGT.02.2. Podstawy żywienia i gastronomii

120

HGT.02.3. Przyjmowanie i magazynowanie żywności

60

HGT.02.4. Przygotowanie dań

470

HGT.02.5. Wydawanie dań

90

HGT.02.6. Język obcy zawodowy

30

Razem

800

HGT.02.7. Kompetencje personalne i społeczneHGT. 12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

HGT. 12.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

HGT.12.2. Podstawy żywienia i gastronomii

120

HGT.12.3. Planowanie żywienia

100

HGT.12.4. Organizowanie produkcji gastronomicznej

150

HGT.12.5. Prowadzenie usług gastronomicznych

120

HGT.12.6. Język obcy zawodowy

30

Razem

430+120

HGT.12.7. Kompetencje personalne i społeczne

HGT. 12.8. Organizacja pracy małych zespołów


Komentarze
Ostatnie:
14.12.2022 11:13
Dodał(a): ~Pamela
Pracuję w zawodówce i chciałam powiększyć liczbę godzin. Najlepszą opcją na zyskanie dodaktowych kwalifikacji są studia podyplomowe i na takie się też wybrałam. Studiuję kierunek technik żywienia i usług gastronomicznych na WSKZ. Kierunek jest bardzo ciekawy, a materiały świetnie opracowane. Taka nauka to sama przyjemność.

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności