aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik mechatronik

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych:

a) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,

b) wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,

c) wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;

2) w zakresie kwalifikacji ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych:

a) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,

b) tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,

c) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Dodatkowe umiejętności zawodowe

Programowanie manipulatorów i robotów

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności programowanie manipulatorów i robotów uczeń powinien być przygotowany do:
1) pisania programu dla manipulatora i robota;
2) posługiwania się oprogramowaniem do programowania manipulatora i robota.

Programowanie sterowników PLC

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności programowanie sterowników PLC uczeń powinien być
przygotowany do:
1) pisania programu do sterownika PLC;
2) testowania programów do sterowników PLC.

Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych uczeń powinien być przygotowany do:
1) projektowania elementów, podzespołów i zespołów elektrycznych i elektronicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;
2) projektowania elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i elektropneumatycznych urządzeń i systemów mechatronicznych;
3) projektowania elementów, podzespołów i zespołów hydraulicznych i elektrohydraulicznych urządzeń i systemów mechatronicznych.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

ELM.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

ELM.03.2. Podstawy mechatroniki

150

ELM.03.3. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych

120

ELM.03.4. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych

120

ELM.03.5. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych

120

ELM.03.6. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych

120

ELM.03.7. Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

120

ELM.03.8. Język obcy zawodowy

30

Razem

810

ELM.03.9. Kompetencje personalne i społeczne


ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

ELM.06.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

ELM.06.2. Podstawy mechatroniki

150

ELM.06.3. Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych

120

ELM.06.4. Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych

120

ELM.06.5. Podstawy programowania urządzeń i systemów mechatronicznych

120

ELM.06.6. Język obcy zawodowy

30

Razem

420+150

ELM.06.7. Kompetencje personalne i społeczne

ELM.06.8. Organizacja pracy małych zespołów


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności