aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik inżynierii środowiska i melioracji

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji BUD.21. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska:

a) organizowania i prowadzenia robót związanych z budową obiektów gospodarki wodno-ściekowej,

b) organizowania i prowadzenia robót związanych z budową obiektów gospodarki odpadami,

c) organizowania i prowadzenia robót związanych z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych;

2) w zakresie kwalifikacji BUD.22. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych:

a) organizowania i prowadzenia robót związanych z regulacją małych cieków wodnych oraz budową obiektów przeciwpowodziowych,

b) organizowania i prowadzenia robót związanych z odwadnianiem terenów,

c) nawadniania użytków rolnych,

d) organizowania i prowadzenia robót związanych z wykonywaniem stawów rybnych.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

BUD.21. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

BUD.21.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

BUD.21.2. Podstawy inżynierii środowiska i melioracji

150

BUD.21.3. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z budową oraz utrzymaniem obiektów gospodarki wodno-ściekowej

210

BUD.21.4. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z budową oraz utrzymaniem obiektów gospodarki odpadami

130

BUD.21.5. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z budową oraz utrzymaniem dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych

110

BUD.21.6. Język obcy zawodowy

30

Razem

660

BUD.21.7. Kompetencje personalne i społeczne

BUD.21.8. Organizacja pracy małych zespołówBUD.22. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

BUD.22.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

BUD.22.2. Podstawy inżynierii środowiska i melioracji

150

BUD.22.3. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z regulacją i utrzymaniem małych cieków wodnych oraz budową obiektów przeciwpowodziowych

150

BUD.22.4. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z odwadnianiem terenów

110

BUD.22.5. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z nawadnianiem użytków rolnych

110

BUD.22.6. Organizowanie i prowadzenie robót związanych z wykonywaniem stawów rybnych

110

BUD.22.7. Język obcy zawodowy

30

Razem

540+150

BUD.22.8. Kompetencje personalne i społeczne

BUD.22.9. Organizacja pracy małych zespołów
Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności