Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik informatyk

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:

a) przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,

b) administrowania systemami operacyjnymi,

c) serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,

d) przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;

2) w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

a) tworzenia i administrowania stronami internetowymi,

b) tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,

c) programowania aplikacji internetowych,

d) tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

Dodatkowe umiejętności zawodowe

Bezpieczeństwo sieci komputerowych

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności bezpieczeństwo sieci komputerowych uczeń powinien być przygotowany do:
1) konfigurowania zapór systemowych;
2) konfigurowania funkcji serwerów pośredniczących;
3) zabezpieczania komunikacji między zdalnymi sieciami;
4) przeciwdziałania cyberprzemocy.

Bezpieczeństwo systemów komputerowych

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności bezpieczeństwo systemów komputerowych uczeń powinien być przygotowany do:
1) stosowania zabezpieczenia systemów komputerowych i oprogramowania;
2) wykonywania kopii na nośnikach przenośnych i zabezpieczania kopii tymczasowych.

Budowa i konfiguracja sieci komputerowych

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności budowa i konfiguracja sieci komputerowych uczeń powinien być przygotowany do:
1) montowania okablowania światłowodowego w sieci komputerowej;
2) zabezpieczania sieci komputerowej przed nieautoryzowanymi użytkownikami i atakami sieciowymi;
3) konfigurowania urządzeń internetu rzeczy.

Eksploatacja baz danych

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności eksploatacja baz danych uczeń powinien być przygotowany do:
1) tworzenia, odtwarzania i aktualizacji baz danych z kopii baz danych;
2) posługiwania się hurtowniami danych.

Grafika 3D i wydruk 3D

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności grafika 3D i wydruk 3D uczeń powinien być przygotowany do:
1) stosowania programów do grafiki 3D;
2) stosowania skanerów 3D;
3) drukowania modelu 3D.

Programowanie mikrokontrolerów i prostych układów scalonych

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności programowanie mikrokontrolerów i prostych układów scalonych uczeń powinien być przygotowany do:
1) programowania mikrokontrolerów;
2) tworzenia aplikacji za pomocą platformy programistycznej przeznaczonej dla mikrokontrolerów.

Programowanie w języku Python

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności programowanie w języku Python uczeń powinien być przygotowany do:
1) programowania aplikacji w języku Python;
2) modyfikowania kodu w języku Python;
3) programowania aplikacji Web w języku Python z wykorzystaniem wybranego frameworka.

Serwis urządzeń techniki komputerowej

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności serwis urządzeń techniki komputerowej uczeń powinien być przygotowany do:
1) diagnozowania uszkodzeń w urządzeniach techniki komputerowej;
2) wykonywania napraw komputerów osobistych, laptopów, tabletów, smartfonów lub telefonów komórkowych;
3) odzyskiwania danych z nośników.

Tworzenie i testowanie aplikacji

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności tworzenie i testowanie aplikacji uczeń powinien być przygotowany do:
1) wdrażania projektów programistycznych;
2) testowania aplikacji;
3) przygotowania dokumentacji z wykonanych testów aplikacji.

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik programista po potwierdzeniu kwalifikacji INF.04.Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności