aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji ELE.03. Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła:

a) wykonywania robót związanych z montażem urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,

b) wykonywania robót związanych z uruchamianiem urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;

2) w zakresie kwalifikacji ELE.04. Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła:

a) eksploatacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła,

b) organizowania prac związanych z montażem i eksploatacją urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

ELE.03. Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba

godzin

ELE.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

ELE.03.2. Podstawy chłodnictwa i klimatyzacji

160

ELE.03.3. Montaż instalacji i urządzeń chłodniczych

190

ELE.03.4. Montaż instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych

190

ELE.03.5. Montaż pomp ciepła

190

ELE.03.6. Język obcy zawodowy

30

Razem

790

ELE.03.7. Kompetencje personalne i społeczne


ELE.03.8. Organizacja pracy małych zespołówELE.04.Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem, instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba

godzin

ELE.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

ELE.04.2. Podstawy chłodnictwa i klimatyzacji

160

ELE.04.3. Eksploatacja instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

180

ELE.04.4. Organizowanie prac związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych

40

ELE.04.5. Organizowanie prac związanych z montażem instalacji i urządzeń klimatyzacyj nych

40

ELE.04.6. Organizowanie prac związanych z montażem pomp ciepła

40

ELE.04.7. Organizowanie prac związanych z eksploatacją instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

40

ELE.04.8. Język obcy zawodowy

30

Razem

400+160

ELE.04.9. Kompetencje personalne i społeczne

ELE.04.10. Organizacja pracy małych zespołów


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności