aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik ceramik

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ceramik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji CES.01. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego:

a) przygotowywania surowców i półproduktów do produkcji wyrobów ceramicznych,

b) wytwarzania półproduktów i wyrobów ceramicznych,

c) użytkowania maszyn i urządzeń w przemyśle ceramicznym,

d) regulowania i utrzymywania parametrów procesów produkcyjnych;

albo

CES.05. Zdobienie wyrobów ceramicznych


2) w zakresie kwalifikacji CES.03. Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym:

a) planowania procesów produkcji wyrobów ceramicznych,

b) monitorowania procesów technologicznych w przemyśle ceramicznym,

c) wykonywania badań laboratoryjnych surowców, półproduktów i wyrobów ceramicznych zgodnie z normami.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

CES.01. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego

CES.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

CES.01.2. Przygotowywanie zestawów surowcowych w procesie produkcyjnym

120

CES.01.3. Eksploatowanie maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle ceramicznym

300

CES.01.4. Przeprowadzanie kontroli parametrów produkcyjnych w przemyśle ceramicznym

240

CES.01.5. Język obcy zawodowy

30

Razem

720

CES.01.6. Kompetencje personalne i społeczneCES.03. Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

CES.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

CES.03.2. Przygotowywanie zestawów surowcowych w procesie produkcyjnym

120

CES.03.3. Planowanie procesów produkcji wyrobów ceramicznych

120

CES.03.4. Monitorowanie procesu wytwarzania półproduktów i wyrobów ceramicznych

90

CES.03.5. Wykonywanie badań laboratoryjnych i ocena jakości procesu produkcji wyrobów ceramicznych

270

CES.03.6. Język obcy zawodowy

30

Razem

540+120

CES.03.7. Kompetencje personalne i społeczne


CES.03.8. Organizacja pracy małych zespołówKomentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności