aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Technik budownictwa

Dla zawodu technik budownictwa określono trzy podstawy programowe z wyodrębnionymi kwalifikacjami:

1) BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich oraz BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysu;

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich:
a) przygotowywania i montażu zbrojenia oraz układania zbrojenia w deskowaniu lub formie,
b) wykonywania mieszanek betonowych,
c) układania i zagęszczania mieszanki betonowej w deskowaniu lub formie oraz pielęgnacji świeżego betonu;

2) w zakresie kwalifikacji BUD. 14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów:
a) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
b) organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
c) organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych,
d) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
e) sporządzania kosztorysów na roboty budowlane.


2) BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych oraz BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysu;

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych:

a) przygotowywania elementów konstrukcji budowlanych do montażu,
b) montowania elementów konstrukcji budowlanych,
c) wykonywania prac związanych z rozbiórką konstrukcji budowlanych;

2) w zakresie kwalifikacji BUD. 14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów:
a) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
b) organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
c) organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych,
d) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
e) sporządzania kosztorysów robót budowlanych.


3) BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich oraz BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysu.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich:
a) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,
b) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych,
c) wykonywania i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
d) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;

2) w zakresie kwalifikacji BUD. 14.Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów:
a) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
b) organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
c) organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych,
d) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
e) sporządzania kosztorysów robót budowlanych.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

1) BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich oraz BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysu;

BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

BUD.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

BUD.01.2. Podstawy budownictwa

90

BUD.01.3. Przygotowanie i montaż siatek i szkieletów zbrojenia

270

BUD.01.4. Transport, układanie i montaż zbrojenia w deskowaniach i formach

140

BUD.01.5. Przygotowanie zapraw budowlanych i mieszanek betonowych

170

BUD.01.6. Wykonywanie robót związanych z betonowaniem i pielęgnacją świeżego betonu oraz z naprawą typowych elementów betonowych i żelbetowych

130

BUD.01.7. Język obcy zawodowy

30

Razem

860

BUD.01.8. Kompetencje personalne i społeczneBUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

BUD.14.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

BUD.14.2. Podstawy budownictwa

90

BUD.14.3. Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych

70

BUD.14.4. Organizowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz robót ziemnych

30

BUD.14.5. Organizowanie robót budowlanych stanu surowego

80

BUD.14.6. Organizowanie robót wykończeniowych

30

BUD.14.7. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych

30

BUD.14.8. Organizowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych

30

BUD.14.9. Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

120

BUD.14.10. Język obcy zawodowy

30

Razem

450+90

BUD.14.11. Kompetencje personalne i społeczne

BUD.14.12. Organizacja pracy małych zespołów2) BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych oraz BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysu;

BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

BUD.08.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

BUD.08.2. Podstawy budownictwa

90

BUD.08.3. Montaż i demontaż konstrukcji stalowych

270

BUD.08.4. Montaż i demontaż prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych

170

BUD.08.5. Montaż i demontaż prefabrykowanych konstrukcji drewnianych

270

BUD.08.6. Język obcy zawodowy

30

Razem

860

BUD.08.7. Kompetencje personalne i społeczne
BUD. 14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

BUD.14.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

BUD.14.2. Podstawy budownictwa

90

BUD.14.3. Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych

70

BUD.14.4. Organizowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz robót ziemnych

30

BUD.14.5. Organizowanie robót budowlanych stanu surowego

80

BUD.14.6. Organizowanie robót wykończeniowych

30

BUD.14.7. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych

30

BUD.14.8. Organizowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych

30

BUD.14.9. Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

120

BUD.14.10. Język obcy zawodowy

30

Razem

450+90

BUD.14.11. Kompetencje personalne i społeczne

BUD.14.12. Organizacja pracy małych zespołów3) BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich oraz BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysu.

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

BUD.12.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

BUD.12.2. Podstawy budownictwa

90

BUD.12.3. Wykonywanie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych

100

BUD.12.4. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych

280

BUD.12.5. Wykonywanie i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych

230

BUD.12.6. Wykonywanie remontów i rozbiórek murowanych konstrukcji budowlanych

100

BUD.12.7. Język obcy zawodowy

30

Razem

860

BUD.12.8. Kompetencje personalne i społeczne

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

BUD.14.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

BUD.14.2. Podstawy budownictwa

90

BUD.14.3. Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych

70

BUD. 14.4. Organizowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót ziemnych

30

BUD.14.5. Organizowanie robót budowlanych stanu surowego

80

BUD.14.6. Organizowanie robót wykończeniowych

30

BUD.14.7. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych

30

BUD.14.8. Organizowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych

30

BUD.14.9. Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

120

BUD.14.10. Język obcy zawodowy

30

Razem

450+90

BUD.14.11. Kompetencje personalne i społeczne

BUD.14.12. Organizacja pracy małych zespołów


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności