aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Sprzedawca

symbol cyfrowy zawodu: 522301

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży:

1) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;

2) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.

Dodatkowe umiejętności zawodowe

Handel elektroniczny (e-commerce)

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności handel elektroniczny (e-commerce) uczeń powinien być przygotowany do:
1) prowadzenia sprzedaży internetowej towarów;
2) promowania towarów sprzedawanych przez internet;
3) realizowania zamówień klienta składanych przez internet;
4) dokumentowania transakcji kupna i sprzedaży zawieranej przez internet.

Handel hurtowy

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności handel hurtowy uczeń powinien być przygotowany do:
1) dokonywania zakupu dużych jednorodnych partii produktów;
2) obsługi środków technicznych wykorzystywanych w hurtowni;
3) posługiwania się dokumentacją i programami użytkowymi oraz bazami danych w hurtowni.

Przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B uczeń powinien być przygotowany do:
1) stosowania przepisów prawa dotyczących ruchu drogowego w zakresie prawa jazdy kategorii B;
2) prowadzenia i obsługi pojazdu samochodowego;
3) przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

HAN.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

HAN.01.2. Podstawy handlu

60

HAN.01.3. Organizowanie sprzedaży

270

HAN.01.4. Sprzedaż towarów

390

HAN.01.5. Język obcy zawodowy

60

Razem

810

HAN.01.6. Kompetencje personalne i społeczne

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie sprzedawca po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.01.Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.02. Prowadzenie działań handlowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego albo dyplom zawodowy w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.


Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności