aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Operator urządzeń przemysłu ceramicznego

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator urządzeń przemysłu ceramicznego powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji CES.01. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego:

1) przygotowywania surowców i półproduktów do produkcji wyrobów ceramicznych;

2) wytwarzania półproduktów i wyrobów ceramicznych;

3) użytkowania maszyn i urządzeń w przemyśle ceramicznym;

4) regulowania i utrzymywania parametrów procesów produkcyjnych.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

CES.01. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

CES.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

CES.01.2. Przygotowywanie zestawów surowcowych w procesie produkcyjnym

120

CES.01.3. Eksploatowanie maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle ceramicznym

300

CES.01.4. Przeprowadzanie kontroli parametrów produkcyjnych w przemyśle ceramicznym

240

CES.01.5. Język obcy zawodowy

30

Razem

720

CES.01.6. Kompetencje personalne i społeczne

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator urządzeń przemysłu ceramicznego po potwierdzeniu kwalifikacji CES.01. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik ceramik po potwierdzeniu kwalifikacji CES.03. Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Komentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności